Finance

'Wnt jaagt zorg op kosten'

'Wnt jaagt zorg op kosten'

De invoering van de wet normering topinkomens (Wnt), bedoeld om topinkomens in de publieke sector in te perken, leidt in de gezondheidszorg juist tot hogere kosten. Dat blijkt uit een rondgang van het Financieele Dagblad langs accountantskantoren, raden van bestuur van zorginstellingen en bureaus voor interimmanagers.

De uitvoering van de Wnt vergt extra onderzoek door de accountant van een instelling, schrijft het FD. Per bestuurder en toezichthouder moet worden uitgezocht of die niet te veel betaald krijgt.

Verder blijkt de markt voor interimmanagers stilgevallen. Voor veel kantoren loont het niet meer tijdelijke managers in zorginstellingen te plaatsen. In veel instellingen verdienen managers die niet onder de wnt vallen meer dan nieuwe leden van de raad van bestuur omdat de bestuurders conform de wet moeten worden gehonoreerd. Dat kan tot scheve ogen binnen de instelling leiden.

Tot slot blijken zorginstellingen taken over meerdere bestuurders uit te smeren, zodat zij tijd over houden voor nevenwerkzaamheden om hun inkomsten aan te vullen. Het aantal leden binnen een raad van bestuur neemt daardoor toe.

Het kabinet stuurt binnenkort een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer waarin de uitvoering van de Wnt wordt behandeld, aldus het FD.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top