ACTUEEL

VWS: aanpak regeldruk beter inbedden in primair proces

Om de regeldruk in de zorg succesvol terug te dringen moeten maatregelen beter aansluiten bij het primaire proces. Nu is dat vaak niet het geval en voelen professionals zich niet gehoord door management, bestuur, toezichthouders en overheid.

Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. De keuze voor geautomatiseerd werken leidt vaak tot een verschuiving van administratieve handelingen naar de zorgverlener, aldus de bewindslieden. Interne procedures en (registratie)verplichtingen worden onvoldoende aan de betrokken medewerkers uitgelegd en sluiten onvoldoende aan bij het primaire proces. Daardoor voelen professionals zich vaak niet gehoord door management, bestuur, toezichthouders en overheid.

Bedreiging

In de brief schrijven de twee bewindslieden dat registreren weliswaar onvermijdelijk is, maar dat te zware lasten de zorg bedreigen: “Als administratieve lasten de overhand nemen en ten koste gaan van het contact met de patiënt, als zorgverleners gedemotiveerd raken omdat ze het nut ervan niet zien, als de omvang zo fors is dat zorgverleners het plezier in hun werk verliezen, als innovaties hierdoor onvoldoende van de grond komen, dan moeten wij samen ingrijpen”.

Volgens Schippers en Van Rijn is de regeldruk de afgelopen jaren fors verminderd. Ze wijzen in dit verband op de gewijzigde procedure voor het melden van valincidenten bij de IGZ, de vereenvoudiging van het Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording (JMV) en de vrije tarieven in diverse delen van de curatieve zorg. Volgens VWS zijn deze maatregelen samen goed voor  een efficiencywinst van  180 miljoen euro.

Samen optrekken

De bewindslieden erkennen dat veldpartijen deze maatregelen niet altijd als een lastenvermindering ervaren hebben. Om de regeldruk voor iedereen merkbaar terug te dringen pleiten Schippers en Van Rijn voor ‘slimmer samen optrekken’. “Het is duidelijk dat de aanpak van regeldruk alleen succesvol kan zijn als overheid, toezichthouders, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals daar sámen de schouders onder zetten”, aldus Schippers en Van Rijn.

Daarnaast moeten valide regels zo eenvoudig mogelijk worden, dienen overbodige regels waarvan het doel achterhaald is geschrapt te worden en moet er bij nieuwe regels goed gekeken worden of het doel in verhouding staat tot toename van de regeldruk.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top