ACTUEEL

‘Helft verpleeghuisbewoners kan thuis wonen’

Circa de helft van de verpleeghuisbewoners zou best thuis kunnen wonen. Dat stelt Kars Hazelaar van ouderenzorgorganisatie Opella in dagblad Trouw.

Aanleiding voor de uitspraken is de presentatie van de verbeterinitiatieven in het kader van ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ aan staatssecretaris Van Rijn van VWS. In Nieuwegein presenteerden 175 zorgorganisaties ruim 750 verbeterplannen.   

Verpleeghuiszorg thuis

Opella, een grote aanbieder van thuiszorg, revalidatie- en verpleeghuiszorg in de regio Ede-Wageningen, is één van de organisaties die voorstellen heeft ingediend. Hazelaar maakt zich met name sterk voor het verlenen van verpleeghuiszorg in de thuissituatie.

De organisatie zou graag zien dat Van Rijn de regels zo aanpast dat meer ouderen thuis verpleeghuiszorg kunnen krijgen. Zo wil Hazelaar dat een aflopend experiment - waarbij Opella kan bepalen welke zorg nodig is - wordt voortgezet. Ook wil hij af van de regel dat er bij verpleegzorg in de thuissituatie 's nachts binnen tien minuten een verpleegkundige aanwezig moet kunnen zijn. Volgens Opella bemoeilijkt deze regel van zorgverzekeraars het langer thuis wonen in buitengebieden.

Geen verplichting

Hazelaar wil niemand verplichten, zegt hij in Trouw. Ouderen die nu gebruik maken van een van zijn ongeveer 350 verpleeghuisplaatsen, kunnen dat gewoon blijven doen. Maar de goede ervaringen met zorg aan huis maken dat zijn organisatie hier de komende jaren meer op wil inzetten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

6 juli 2015

dit is een interessante benadering. maar ik ben wel benieuwd welke criteria Opella in haar beoordeling betrokken heeft.
1. Ik neem aan dat in ieder geval gekeken is naar de zorgbehoefte van de individuele patiënt (ik houd voorkeur voor deze term boven het verbloemende cliënt of bewoner). en dat geconstateerd is, dat de zorg die nodig is niet noodzakelijk binnen een instellingskader geboden hoeft te worden.
2. Ik ga er van uit, dat ook gekeken is of de nodige professionele zorg in de omgeving aangeboden wordt, c.q. kan worden. Ook Opella zelf heeft daarbij, als zorgaanbieder, een rol en een economisch belang.
3. Maar is ook gekeken naar de mogelijkheden van de huisvesting, de beschikbaarheid van voorzieningen en ruimte, en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Niet iedere patiënt zal die kosten kunnen opbrengen en het is een open vraag, of het economisch haalbaar en verantwoord is voor iedere individuele patiënt in infrastructuur te investeren (denk even aan de manier, waarop lang in scootmobiels is voorzien).
4. de belangrijkste factor is waarschijnlijk de algemeen ondersteunende werkzaamheden en meer algemeen gezegd de rol en beschikbaarheid van mantelzorgers en vrijwilligers in de thuissituatie. En daarbij mag de druk die permanente verzorging op hun schouders legt, niet worden verontachtzaamd.

Het is goed dat Hazelaar aangeeft niemand te willen verplichten naar huis terug te keren. Maar is het verantwoord de toegang voor nieuwe patiënten af knijpen? Want dat zal onvermijdelijk het gevolg zijn van deze benadering. Want daarin zit immers voor de belastingbetaler het voordeel; zeker als die zulke zorg (nog) niet nodig heeft.

Top