ACTUEEL

Matige smog in delen Nederland

Het lijkt mee te vallen met de smog in Nederland. Van ernstige smog, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder voorspelde, is geen sprake. De verwachting is inmiddels naar beneden bijgesteld naar matige smog in het oosten en zuidoosten van het land. Voor de komende dagen verwacht het instituut geen of nauwelijks smog.

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dagen met hoge ozonconcentraties zijn vaak warme dagen met hoge zonkracht en weinig wind uit het zuidoosten. De afgelopen dagen was daar wel sprake van.

Smog kan behalve irritatie aan keel, neus en ogen, hoesten en kortademigheid veroorzaken. Bij mensen met luchtwegaandoeningen kunnen klachten verergeren. Zware lichamelijke inspanning in de buitenlucht wordt afgeraden. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top