Finance

Krimp in ruil voor financiële zekerheid

Krimp in ruil voor financiële zekerheid

Zorginstellingen verwachten in 2016 minder omzet te behalen, maar wel meer financiële zekerheid te krijgen. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer die ieder kwartaal door de HEAD, de vereniging van financiële deskundigen in de zorgsector, wordt gepubliceerd. Opvallend is dat veel zorginstellingen verwachten meerjarige contracten te sluiten met verzekeraars.

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van HEAD. Aan onderzoek van juni 2015 hebben 162 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen.

Meerjarige contracten

Het merendeel van de zorginstellingen verwacht komend jaar minder contracteerruimte dan dit jaar. Ruim driekwart van de instellingen gaat er echter wel vanuit dat zij een meerjarig contract kunnen afsluiten.

Sinds dit jaar is het ook in de langdurige zorg mogelijk om met zorgkantoren tarief- en volumeafspraken te maken voor twee jaar. Uit de Zorgthermometer blijkt dat zorginstellingen voor het overgrote deel van plan zijn hier op in te zetten tijdens de onderhandelingen, ruim 75 procent  sectorbreed. Om voor een tweejarig contract in aanmerking te komen moeten zorginstellingen wel met een zorgvuldige zelfanalyse en een voorstel voor een ontwikkelplan komen.

"Het afsluiten van meerjarige contracten met zorgverzekeraars en zorgkantoren is een positieve ontwikkelingen", vult Pim Diepstraten, zegt directeur zorg bij Finance Ideas. "Dit gaat meer rust bieden voor zorginstellingen en meer zekerheid geven aan banken."

Krimp

De omzet staat wel onder druk, blijkt uit de Zorgthermometer. De verpleging en verzorging verwacht de grootste krimp in de contracteerruimte van circa 1,5 procent, gevolgd door de gehandicaptenzorg waar een krimp wordt verwacht van circa 1,1 procent. In de geestelijke gezondheidszorg wordt een krimp verwacht van circa 0,9 procent. Ziekenhuizen verwachten een nagenoeg gelijke omzet.

Opvallend is dat er vrij grote verschillen zijn tussen de vier grootste verzekeraars. Zo is de verwachting binnen de verpleging en verzorging dat van de vier grote verzekeraars VGZ de meeste druk op de contracteerruimte zal uitoefenen en CZ het minst.

Kwaliteit

In lijn met wat de verzekeraars aangeven verwachten zorginstellingen dat kwaliteit een belangrijkere rol gaat spelen in de onderhandelingen. Van de verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg verwacht ruim 83 procent dat kwaliteitsafspraken een grotere rol zullen gaan spelen tijdens de onderhandelingen. Voor de geestelijke gezondheidszorg ligt dit op driekwart. Bij de ziekenhuizen ligt dit met 43 procent aanzienlijk lager.

"De uitdaging bij zorginstellingen blijft met een aanzienlijke druk op de omzet groot", zegt Ellen Kalkhoven, voorzitter van HEAD. “Een goede ontwikkeling is dat kwaliteit meer aandacht lijkt te krijgen binnen de contractering."

Vertrouwen

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt tot slot  dat er onder zorginstellingen weer meer vertrouwen is in de financiële resultaten. Voor de derde achtereenvolgende editie van de zorgthermometer is de verwachting voor het financiële resultaat minder negatief dan de periode daarvoor. "Ondanks dat de vertrouwensindex nog steeds negatief scoort (onder de 50 punten), is een dergelijk sentiment sinds het eerste kwartaal van 2014 niet meer waargenomen. Met deze ontwikkeling is een einde gekomen aan de trend waarin sinds het vierde kwartaal 2013 het sentiment almaar verslechterde."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top