Tech

Jeroen Bosch Ziekenhuis lanceert zorgapp voor patiënten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) lanceert de app JBZ Zorg. Met deze app kunnen patiënten op het juiste moment worden geïnformeerd over een bepaalde stap in hun behandeling, operatie of onderzoek. Naar eigen zeggen is het JBZ het eerste ziekenhuis in Nederland dat een voorlichtingsapp organisatiebreed gaat inzetten.

De JBZ Zorgapp bestaat uit een tijdlijn die de verschillende stappen van een behandeling weergeeft. Patiënten krijgen van de app zogeheten pushberichten die voor hen van belang zijn. Ze krijgen bijvoorbeeld de dag voor een operatie het bericht dat zij nuchter moeten zijn en vanaf een bepaald moment niet meer mogen eten en drinken. Na de operatie worden patiënten erop geattendeerd dat ze moeten starten met bepaalde oefeningen voor een goed herstel of krijgen ze informatie over wondverzorging.

Vier behandelingen zijn beschikbaar in de JBZ Zorgapp: de staaroperatie, de operatie aan het neustussenschot, de kijkoperatie van de knie en de operatie bij borstkanker. De komende tijd gaat het JBZ aan de slag om in totaal 75 behandelingen in de JBZ Zorgapp te hebben staan. Daarmee geeft het  JBZ de grootste patiëntgroepen via de app voorlichting. Patiënten kunnen de app ‘JBZ Zorg’ downloaden in de Google Play en App Store.

Bedrijfsleven

De app is ontwikkeld door Interactive Studios, die hiermee de Dutch Interactive Award en de Health App Award won. De Health 2 Business Community van het JBZ financiert de app. De community is opgericht in 2008 door het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en het Bossche bedrijfsleven, en initieert en steunt projecten die bijdragen aan innovatie in de zorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Han Janssen

10 juli 2015

goed te zien dat de patiënt hiermee dichter betrokken wordt in zijn/haar zorgproces. Naast dit initiatief biedt Behandelcoach.nl een soortgelijke oplossing.

Top