Finance

Verzekeraars vorderen weer meer geld terug bij zorgaanbieders

Zorgverzekeraars hebben in 2014 449 miljoen teruggevorderd bij zorgaanbieders door te controleren of declaraties kloppen en door fraude te onderzoeken. Zorgaanbieders fraudeerde voor bijna 19 miljoen euro: dit is een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Dat is opnieuw meer dan in de jaren ervoor en heeft te maken met de intensivering van controles. Door declaraties achteraf te controleren hebben zorgverzekeraars 449 miljoen euro teruggevorderd in 2014. Zorgverzekeraars gaan bij controles achteraf na of de zorg ook echt geleverd was en of deze passend was bij de zorgvraag. De controles gebeuren bijvoorbeeld via data-analyse, steekproeven of materiële controle.

Zorgverzekeraars voeren controles uit voorafgaand aan de betaling van declaraties van zorgaanbieders. Zij hebben in 2014 voor 2 miljard euro aan onterechte declaraties tegengehouden. Als declaraties werden afgewezen, was de reden bijvoorbeeld dat een onjuist tarief werd gedeclareerd of dat een verzekerde niet verzekerd was voor de betreffende zorg.

Fraudeonderzoek

In totaal is in 2014 door fraudeonderzoek bijna 53 miljoen euro aan onjuistheden aan het licht gebracht. Daarvan is 18,7 miljoen euro aan fraude vastgesteld. In 2013 was het nog 9,4 miljoen euro. Het gemiddelde bedrag per vastgestelde fraude is ook flink gestegen: van bijna 37 duizend euro in 2013 naar bijna 77 duizend euro. De aangetroffen onregelmatigheden kwamen vooral voor met betrekking tot de pgb-regeling en in de geestelijke gezondheidszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top