ACTUEEL

Sterfte op Nederlandse IC's neemt af

Sterfte op Nederlandse IC's neemt af

Het aantal patiënten dat overlijdt na een opname op de intensive care is de afgelopen jaren sterk gedaald. Dat blijkt uit het jaarboek 2014 van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Niet alleen de overleving is verbeterd, IC’s werken ook efficiënter, wat er toe leidt dat patiënten korter opgenomen hoeven te worden.

Volgens het jaarboek registreerden in 2014 85 van de 90 IC’s in Nederland gegevens over de opgenomen patiënten. In totaal werden ruim 86 duizend mensen op een intensive care afdeling opgenomen. De meest voorkomende opnameredenen zijn hartstilstand, sepsis (bloedvergiftiging) en een bypass-operatie. In de onderzochte periode is de IC- en ziekenhuissterfte als percentage van het aantal opnamen gedaald van respectievelijk van 9,1 naar 8,5 (IC) en van 14,3 naar 12,4 (ziekenhuis).

Opnameduur

Opname op een IC is voor patiënt en familie ingrijpend en traumatiserend, onderkent het rapport van NICE. Daarnaast zijn de kosten van een behandeldag op de IC hoog. Daarom wordt gestreefd naar zo kort mogelijke behandelduur zonder dat dit leidt tot hogere sterfte of meer heropnamen. Ongeveer de helft van de opgenomen patiënten ligt slechts één dag op de IC, maar bij de andere helft zijn patiënten die aanzienlijk langer op de IC behandeld worden. Daardoor is de behandelduur op de IC gemiddeld drie dagen.

Kwaliteit van leven

NICE is in 1996 opgericht om data van IC's te verzamelen. In de eerste jaren lag de nadruk vooral op wat er ín het ziekenhuis gebeurde. Met de komst van de IC-nazorgregistratie komt hier verandering in. Er wordt ook gekeken naar de kwaliteit van leven na het ontslag uit het ziekenhuis. Hierbij gaat het om twee aspecten: de kwaliteit van het leven en de lange-termijnoverleving van de IC-patiënt. Ook deze data laten verbetering zien.

Transparantie

Het jaarboek laat geen gegevens over individuele intensive care afdelingen zien. Die data zijn wel via de website van NICE te vinden. Een groot deel van de Nederlandse IC’s heeft zijn resultaten via de site openbaar gemaakt en verantwoording afgelegd over het gebruik van publieke middelen, aldus NICE. De stichting en de IC’s komen hiermee ook tegemoet aan de wens van de minister om doormiddel van meer transparantie te werken aan betaalbare zorg van goede kwaliteit. 

In het NICE jaarboek 2014, de 4e uitgave in de reeks Focus IC, wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen en resultaten van de Intensive Care afdelingen in Nederland waarbij voor het eerst ook de lange termijn overleving van de Nederlandse Intensive Care patiënten wordt gepresenteerd. Het jaarboek laat zien dat de Intensive Care-zorg in Nederland op een hoog niveau staat, maar dat er ook ruimte voor verbetering is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top