Finance

SKGZ erkend als geschillencommissie zorgverzekeringen

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is door de minister Schippers van Volksgezondheid aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie voor de basisverzekering en door de minister van Financiën voor alle overige ziektekostenverzekeringen.

"De aanwijzing als geschilleninstantie is een erkenning dat de SKGZ voldoet aan de kwaliteitseisen van de overheid", zegt Kees van Kranenburg, directeur SKGZ. "Wij kijken continue hoe wij onze prestaties kunnen verbeteren. Deze aanwijzing stimuleert ons hierin nog eens extra."

De aanwijzing vloeit voort uit de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten donderdag 9 juli is ingegaan. Met deze wet wordt in Nederland de Europese richtlijn over alternatieve geschillenbeslechting ingevoerd. Ook wordt met deze wet uitvoering gegeven aan de Europese verordening over online geschillenbeslechting. Doel van de Europese regelgeving is te komen tot een goed werkend en voor consumenten duidelijk systeem van buitengerechtelijk geschillenbeslechting in de hele Europese Unie.

Laagdrempelig

Klachtafhandeling via de SKGZ is voor de verzekeringsconsument laagdrempelig. Een advocaat of rechtskundig adviseur is niet verplicht. En de klacht kan eenvoudig via het digitale klachtenformulier in het Nederlands of Engels worden ingediend.

Begin 2016 komt er een Europees platform voor online geschillenbeslechting. Met dit Europese platform wordt het voor EU-consumenten eenvoudiger om grensoverschrijdende consumentengeschillen voor te leggen aan een buitengerechtelijke geschilleninstantie.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top