Finance

Tandartsen voelen zich 'onterecht beschuldigd' door NZa

De waarschuwing van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) aan consumenten om altijd hun tandartsrekening te controleren is bij tandartsen in het verkeerde keelgat geschoten. De NZa stuurde het bericht uit naar aanleiding van een onderzoek bij een praktijk in Zuid-Holland. De Associatie Nederlandse Tandartsen voelt zich als beroepsgroep "onterecht beschuldigd" en wordt "overspoeld door ongeruste berichten van patiënten", zo schrijft ze in een brief aan de zorgautoriteit.

De NZa maande woensdag consumenten om altijd de rekening van tandarts, orthodontist of tandprotheticus te checken. De zorgautoriteit stelde hierbij dat zij geregeld meldingen binnenkrijgt dat de rekening afwijkt van het maximaal toegestane tarief. De uitkomst van het onderzoek naar de praktijk in Zuid-Holland is nog niet bekend.

'Onschuldig tot tegendeel bewezen is'

"Onze beroepsgroep (tandartsen) telt circa 9.000 beoefenaren en in bredere zin zijn er circa 15.000 mondzorgverleners die onder het toezicht van de NZa vallen", reageert de ANT. "Het persbericht verwijst naar een drietal onderzoeken c.q. zorgverleners. Tegelijkertijd wordt het grote publiek gewaarschuwd voor de gehele beroepsgroep. Waar is dan de maat der dingen."

ANT benadrukt dat zij een "zero-tolerance beleid" voert als het gaat om frauduleus gedrag of onethisch handelen. "Maar wij gaan van het gezonde juridische principe uit dat een verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. En een beroepsgroep als geheel kan nooit verdachte zijn getuige het feit dat de NZa als toezichthouder alleen individuele gevallen kan aanpakken."

Toeslag

De NZa bepaalt wat mondzorgverleners in rekening mogen brengen. Zij zouden daarbovenop geen andere zaken in rekening mogen brengen, dus ook geen aparte toeslag. De ANT spreekt dit tegen. "Het tegendeel is het geval. (..() De tariefbeschikking staat vol met toeslagen en bijbehorende codes. De suggestie wordt nu in het persbericht gewekt dat deze toeslagen altijd frauduleus zijn. Dit impliceert dat een correct gespecificeerde factuur direct als frauduleus kan worden uitgelegd door de patiënt. Dit schaadt wederom en ten onrechte het imago van de beroepsgroep."

Betalingswijze

Ook opmerkingen van de NZa over betaalwijzen vallen slecht bij de tandartsen. Volgens de NZa is direct contant betalen, geen bonnetje krijgen of een andere rekening ontvangen om op te sturen naar de verzekering niet de bedoeling. De ANT merkt op dat het "partijen vrij staat de eigen betalingswijze te kiezen." (…) "Essentie is dat er altijd een correct gespecificeerde factuur wordt overhandigd. Nu reeds hebben wij tandartsen aan de lijn gehad met verontruste patiënten die in de waan zijn gebracht als zouden ze een overtreding hebben begaan of dat hun recht op vergoeding is komen te vervallen omdat ze contant hebben betaald."

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

13 juli 2015

Als we eens zouden gaan opbrengen elkaar eerst te vertrouwen en alleen per casus in te grijpen als er iets bewezen fout is?

En als er meer casussen blijken, om dan eerst te onderzoeken, wat daar dan aan de hand is ipv van fraude uit te gaan?

Zouden wij daar allemaal niet wat vrolijker van worden?

Top