HRM

'Kosten ziekteverzuim in ziekenhuizen gaan pan uit rijzen'

Voor ziekenhuizen dreigen de kosten van ziekteverzuim de komende jaren enorm te stijgen. Dat verwacht Tinka van Vuuren, hoogleraar vitaliteitsmanagement van de Open Universiteit. Dat komt met name doordat ziekteverzuim zal toenemen als gevolg van vergrijzing onder zorgmedewerkers, zegt de hoogleraar tegen de Zorg- en Ziekenhuiskrant.

Het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers is sinds 2012 licht gedaald, maar is nog steeds hoger dan gemiddeld in andere sectoren. Naast een hoger verzuim is zorgpersoneel in vergelijking met andere sectoren relatief het langst arbeidsongeschikt. Bovendien heeft de zorgsector de hoogste schadelast door arbeidsongeschiktheid, schrijft Zorg- en Ziekenhuiskrant.

Voor ziekenhuizen moet de focus daarom nog meer komen te liggen op verzuimpreventie, vindt Van Vuuren. Een groot deel van het verzuim in de zorg ontstaat mede door de hoge werkdruk. Ziekenhuizen zouden moeten investeren in de "motivatie, betrokkenheid, gezondheid en productiviteit van de medewerkers", aldus de hoogleraar.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

14 juli 2015

Het probleem is zoveel eenvoudiger. Alleen de weg daaruit is ingewikkeld.

Wij hebben als maatschappij bedacht dat werkdruk normaal is. In de meeste ziekenhuizen geldt dat zelfs in extreme mate.

Maar onder werkdruk presteer je slechter (ten koste dus van de gezondheid van de patiënt!) en staat je gezondheid onder druk. Voor liefhebbers: dat is zelfs evidence based.

In een van de landen met de meeste mogelijkheden van de wereld, zelfs in tijden van crisis, moet het toch mogelijk zijn om het met elkaar eens te worden dat werkdruk ongewenst én onnodig is.

Van daaruit de weg er uit. Dat begint bij leiding die dit propageert en voorleeft. En vervolgens ieder voor zich en collegiaal.

Investeren in "motivatie, betrokkenheid, gezondheid en productiviteit van de medewerkers" is dan buitensporig ingewikkeld.

Motivatie begint met het doen van werk waar je je ei in kwijt kunt. Betrokkenheid krijg je als medewerkers samen verantwoordelijk worden om hun eigen werk steeds te mogen verbeteren. Gezondheid volgt dan vanzelf, als je ook de werkdruk uitbant; mét elkaar. Productiviteit is dan een onvermijdelijk resultaat.

Wat let ons?

Top