ACTUEEL

Nieuw centrum wil doorbaak forceren rond antibiotica

Wetenschappers van het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en Wageningen UR hebben het initiatief genomen om expertise op het gebied van antibioticaresistentie te concentreren. De betrokken partijen hebben hiertoe onder de naam Netherlands Center for One Health – AntiMicrobialResistance (NCOH-AMR) een virtueel onderzoekscentrum van Nederlandse kennisinstellingen opgericht.

Het NCOH-AMR vormt de basis voor een kwalitatief hoogwaardig consortium met topexpertise op het gebied van antibioticaresistentie. Nederlandse kennisinstellingen willen hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van oplossingen voor het wereldwijd groeiende probleem van antibioticaresistentie. Het onderzoekscentrum ambieert multidisciplinair, translationeel onderzoek te doen naar alle aspecten van antibioticaresistentie. Dit varieert van fundamenteel en epidemiologisch onderzoek tot en met klinische studies. De strategische onderzoeksagenda kent zes concrete oplossingsrichtingen: ontwikkeling van nieuwe antibiotica, alternatieve behandelmethodes, verbeterde diagnostiek, infectiepreventie, beter antibioticumgebruik en vaccinatie.

Doorbraak forceren

"In het NCOH-AMR bundelen we de expertise van Nederlandse kennisinstellingen om gezamenlijk oplossingen te creëren voor het urgente probleem van antibioticaresistentie”, zegt Marc Bonten, hoogleraar Moleculaire Epidemiologie van Infectieziekten van het UMC Utrecht en onderzoeksleider van het NCOH-AMR . “Op individuele onderdelen behoren Nederlandse onderzoekers wereldwijd al tot de top in hun vakgebied. Door nóg intensiever samen te werken en onderzoekslijnen te integreren verwachten we doorbraken te forceren voor het oplossen van dit complexe probleem.”

Integrale aanpak

Het NCOH-AMR komt tegemoet aan de behoefte aan een gezamenlijke aanpak om sneller tot betere resultaten te komen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Naast internationale initiatieven is er ook een intensieve samenwerking op nationaal niveau nodig tussen academische partners binnen de domeinen biowetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde, dierwetenschappen en milieuwetenschappen. De noodzaak van zo’n integrale aanpak werd vorige maand nog onderstreept door minister Schippers in een Kamerbrief over de aanpak van de antibioticaresistentie.    

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top