Vastgoed

Gemini krijgt nieuw OK-complex

Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder krijgt een compleet nieuw OK-complex. Het betreft een vleugel van vier operatiekamers, die op de tweede verdieping aan het huidige complex wordt gebouwd. Met de hele operatie is circa 4 miljoen euro gemoeid.

Het Gemini overwoog aanvankelijk om de bestaande OK’s gefaseerd te vernieuwen. Volgens een woordvoerster is de keuze voor nieuwbouw toekomstbestendiger. “Als we de bestaande OK’s hadden verbouwd, hadden we maar een paar jaar vooruit gekund”, aldus de woordvoerster. “Met het nieuwe OK-complex en de beschikbaarheidsgelden voor de acute verloskunde en spoedeisende zorg is de continuïteit van de ziekenhuiszorg beter gewaarborgd, ook op langere termijn.”

Het Gemini neemt de nieuwe OK’s over van het universitaire ziekenhuis in Leuven over, waar ze anderhalf jaar zijn gebruikt als een tijdelijke voorziening. Volgens het Helderse zieken wordt het  gehele complex “klasse 1 en prestatieniveau 1”. Een en ander betekent dat de kamers qua afmetingen en luchtbeheersing alle operaties ‘aankunnen’, zo stelt het ziekenhuis. Als alles volgens planning loopt worden de nieuwe OK’s in maart 2016 in gebruik genomen.

Garantie

Met het oog op de realisatie van het nieuwe complex heeft het Gemini inmiddels overlegd met de gemeente Den Helder over onder meer het vergunningentraject. De gemeente heeft in september 2014 een garantstelling afgegeven van 6 miljoen voor het financieel gezond maken van het Gemini Ziekenhuis. Voor de instandhouding c.q. verbouw van het ziekenhuis is een tweede garantstelling gevraagd aan de gemeente.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top