ACTUEEL

Bussemaker overweegt sluiting Winnersway

  • Onbekend
  • 7 oktober 2009
  • 2004 keer gelezen
  • 0 reacties

Staatssecretaris Jet Bussemaker is bereid de Leidse verslaafdenopvang Winnersway te sluiten. Zij is voornemens een aanwijzing te geven aan Winnersway. Mocht Winnersway geen gehoor geven aan de eventuele aanwijzing, dan zal Bussemaker bestuursdwang toepassen. Dit blijkt uit een schrijven van Bussemaker aan de Tweede Kamer.

IGZ adviseert aanwijzing

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Bussemaker geadviseerd op korte termijn over te gaan tot het geven van een aanwijzing. Bussemaker heeft dit voornemen al schriftelijk bekend gemaakt aan het bestuur van Winnersway en zal vrijdag 9 oktober met Winnersway in overleg treden. In de aanwijzing zal Bussemaker Winnersway vragen binnen twee weken op vijf criteria voor verantwoorde zorg verbeteringen te treffen. Het gaat om de intakeprocedure, de samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen, de samenwerking met de reguliere ggz, informatieverstrekking aan cliënten en contra-indicaties. Omdat deze eisen niet nieuw zijn voor Winnersway, acht Bussemaker een termijn van twee weken redelijk.

Winnersway overtreedt regels

De IGZ heeft Bussemaker laten weten dat Winnersway niet voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Ook de keten van zorg is onvoldoende gewaarborgd. Uit nieuwe rapportages van de inspectie blijkt dat Winnersway in ieder geval eenmaal een cliënt met dubbele diagnose heeft opgenomen. In april was echter vastgelegd dat de ggz-instelling dit niet meer mocht doen. Daarnaast meent de inspectie dat het ontbreekt aan gekwalificeerde professionals en een goed functionerend kwaliteitssysteem. De inspectie verwacht dat de maatregelen die de directie van Winnersway heeft uitgevoerd, dan wel wil gaan uitvoeren, op korte termijn geen verbetering in de kwaliteitsborging en professionalisering zullen teweeg brengen. De huidige cliënten van de instelling lopen geen acuut gevaar.

Kwade schijn

Bussemaker heeft al eerder te kennen gegeven dat zij het betreurt dat Winnersway geen moeite heeft genomen om kwade schijn te vermijden. Volgens de IGZ is er wel sprake van het in gang zetten van de ontkoppeling van kerkelijke activiteiten en AWBZ-begeleiding. Cliënten hoeven niet meer verplicht deel te nemen aan godsdienstoefeningen, maar op het gebied van grondrechten zijn er nog verbeteringen nodig.

Rapport zorgkantoor

Winnersway heeft op 30 september bekend gemaakt dat directeur Jan Piet per direct van zijn interim-functie is ontheven. Piet is vervangen door Jurgen Hanemaaijer, lid van de OCN kerk. De directiewisseling heeft wat Bussemaker betreft geen bijzondere gevolgen voor de besteding van AWBZ-gelden of de terugbetalingen van pinksterkerk OCN. Bussemaker schrijft verder dat het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord/Amstelland en de Meerlanden deze week met een definitief standpunt hoopt te komen. Het zorgkantoor zoekt uit of Winnersway voldoet aan de eisen van het zorgkantoor en de wet- en regelgeving. Daarnaast bekijkt het zorgkantoor welke consequenties er zijn als Winnersway niet voldoet aan de eisen.

Lees het rapport van de IGZ naar aanleiding van het incidententoezicht, (her)opname en zorgverlening.
Lees het rapport van de IGZ naar aanleiding van de follow-up toezichtbezoeken.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top