ACTUEEL

Eén op vijf zorgmedewerkers overweegt ander werk

Eén op de vijf medewerkers in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg overweegt ander werk te zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van de SP onder medewerkers in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. De enquête werd ingevuld door ruim 11.000 respondenten.

Zorgpersoneel verliest plezier in werk

SP-Kamerlid Renske Leijten: “Teveel regels, teveel bureaucratie, teveel werk te weinig handen aan het bed, en vooral een ergernis van teruglopende kwaliteit van de zorg, maken dat bijna één op de vijf mensen in de zorg denkt aan afhaken. Staatssecretaris Bussemaker zit nog steeds in de ontkenningsfase, maar als we niet uitkijken loopt de zorg leeg.” Volgens deenquête heeft de helft van het zorgpersoneel in de gehandicapten- en verpleeghuiszorg fors minder plezier in het werk gekregen de afgelopen jaren.

Werkdruk en bureaucratie

Als redenen van het verminderde werkplezier worden toegenomen werkdruk, afname van kwaliteit van zorg en toegenomen bureaucratie genoemd.

Werkdruk voor 67 procent domper

Gemiddeld geeft 67 procent van de ondervraagden aan dat het plezier in werk afneemt door de toegenomen werkdruk. In de ouderenzorg geeft 81 procent van geënquêteerden dit als reden aan, tegenover 48 procent van het personeel in de gehandicaptenzorg. Van de respondenten zijn 6.600 werkzaam in de ouderenzorg en 4.500 in de gehandicaptenzorg.

Afname van kwaliteit van zorg

De afname van kwaliteit van zorg leidt voor 52 procent van de geënquêteerden tot verlies in werkplezier. Het verschil tussen de gehandicapten- en ouderenzorg is ook hier aanzienlijk. In de ouderenzorg is het voor 56 procent van de medewerkers een reden, in de gehandicaptenzorg voor 39 procent. De toegenomen bureaucratie wordt door 52 procent als reden genoemd.

Niet meer handen aan het bed

De enquête spreekt de claim van staatssecretaris Bussemaker dat er de afgelopen jaren meer handen aan het bed zijn bij gekomen tegen. Volgens het SP-onderzoek ziet 86 procent van het personeel dat er geen extra handen aan het bed zijn bijgekomen. Sterker nog, volgens 68 procent is het aantal handen aan het bed juist afgenomen.

Situatie in zorg 'nu al nijpend'

SP-Kamerlid Renske Leijten: “Bussemaker ziet enkel de papieren werkelijkheid, maar de mensen op de vloer weten heel goed wat er speelt. Dit kabinet geeft niet thuis op hun klachten, met tot gevolg dat mensen uiteindelijk gewoon opgeven en uit de zorg vertrekken. De situatie is nu al nijpend, kun je nagaan hoe het wordt als al de mensen die nu aangeven er mee te willen stoppen dat ook daadwerkelijk doen.”

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top