ACTUEEL

'Meer dwangopnamen psychiatrische patiënten'

Het aantal mensen met een psychiatrische aandoening dat gedwongen wordt opgenomen, is in de afgelopen vijf jaar met tien procent gestegen. Dat heeft Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, uitgezocht op verzoek van de NOS.

Het gaat om mensen met een psychiatrische aandoening met een risico dat zij anderen binnen 24 uur doden of ernstig verwonden. Vorig jaar waren er 2323 van dit soort dwangopnamen.

Levensgevaarlijk

Dagelijks worden zes of zeven mensen in Nederland gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis omdat ze levensgevaarlijk zijn voor anderen. Burgemeesters beslissen daarover, na een beoordeling door een psychiater.

Mogelijk zet de stijgende lijn zich dit jaar voort. Alleen al in het eerste halfjaar van 2015 werden 1234 gevaarlijk geachte psychiatrische patiënten gedwongen opgenomen. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter van Zuidam

20 juli 2015

Geachte Skipr redactie,

U schrijft dat het bij gedwongen opnamen van mensen met een psychiatrische aandoening gaat om mensen waarbij het risico bestaat dat zij anderen binnen 24 uur doden of ernstig verwonden.
In deze belangrijke maatschappelijke discussie is het mijns inziens van belang dat wij niet onnodig mensen met psychiatrische problemen stigmatiseren en op voorhand neerzetten als potentiële geweldplegers.
Bij een groot gedeelte van de gedwongen opnames binnen de GGZ gaat het om mensen die een direct gevaar voor zichzelf vormen omdat zij bijvoorbeeld depressief zijn en zichzelf iets zouden kunnen aandoen. Laten wij er met elkaar voor waken dat wij de informatie over dit onderwerp zuiver houden en niet onnodig stigmatiseren!

Marijke van Putten

20 juli 2015

Ik ben het volledig eens met Peter van Zuidam.
Niels Mulder zal bedoeld hebben dat het hier gaat om mensen die een gevaar voor zichzelf of een ander vormen, dat betekent niet direct levensgevaarlijk! Dit is inderdaad onnodig stigmatiserende berichtgeving. Laten we niet vergeten dat er altijd veel meer mensen met een psychiatrische ziekte slachtoffer zijn van gevaar dan dader. Ook de huidige discussie over verwarde mensen wordt op deze wijze oneigenlijk gevoed. De meeste verwarde mensen zijn geen psychiatrische patiënten en zijn ook zeer niet gevaarlijk! Zij hebben hulp nodig, hulp uit hun omgeving, hulp van de gemeente en GGZ en soms ook van de GGZ middels ACT of FACT teams. Het feit dat mensen die geen besef hebben van hun ziekte en om die reden bemoeizorg krijgen nog steeds een eigen risico moeten betalen is en blijft dan ook niet te verteren.

Top