Finance

Medisch beroepsgeheim gaat op de helling

Het kabinet wil dat artsen hun beroepsgeheim negeren als zij denken dat er met een arbeidsongeschiktheid- of zorguitkering wordt gesjoemeld. De ministers van Volksgezondheid, Justitie en Sociale Zaken regelen in een conceptwetsvoorstel dat verzekeringsartsen en medisch adviseurs patiëntendossiers moeten overhandigen als ze fraude vermoeden. Dit meldt Trouw.

Vijf jaar geleden werd bekend dat frauderende psychiaters de overheid voor tientallen miljoenen euro’s hadden opgelicht. Mensen kregen via hen bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl ze daar geen recht op hadden. Het kostte het Openbaar Ministerie veel tijd om dit te bewijzen doordat artsen hun dossiers niet wilden openbaren. Zo'n grote fraudezaak mag niet weer gebeuren, vindt de overheid.

Daarom zijn de ministeries al twee jaar bezig met een wet die artsen verplicht gegevens vrij te geven bij verdenking van fraude, volgens Trouw. Het betreft medisch adviseurs die werken voor de Sociale Verzekeringsbank en het Centrum Indicatiestelling Zorg, en om de verzekeringsartsen van de uitkeringsinstantie UWV die bepalen of iemand arbeidsongeschikt is. Met het wetsvoorstel van de drie ministers zouden artsen niet meer het risico lopen om voor de tuchtrechter te moeten verschijnen wegens het verbreken van hun beroepsgeheim. Als Justitie gegevens van patiënten opvraagt die van fraude worden verdacht, kunnen de artsen niet meer weigeren die te verstrekken.

De artsenfederatie KNMG is niet blij met het plan van het kabinet. Als de ministers het wetsvoorstel bij het parlement indienen, dan zal de KNMG daartegen in verweer gaan. De vereniging voor verzekeringsgeneeskunde NVVG doet dat nu al. Voorzitter Jim Faas: "In een fractie van de gevallen is er sprake van uitkeringsfraude. Moeten wij daarom het beroepsgeheim opofferen?".

5 Reacties

om een reactie achter te laten

A. Bentvelzen

20 juli 2015

Het Medisch beroepsgeheim staat al jaren ter discussie. Het is niet voor het eerst dat Politici hier van af willen. Het is alleen dat Politici liegen over het doel dat ze beogen na te streven. Het is de bedoeling dat verzekeringsmaatschappijen inzicht krijgen welke ziektes hun cliënten mankeren, om zo hun premies fors te kunnen opschroeven. Het gaat dus helemaal niet om fraude van patiënten of doctoren.

A. Bentvelzen

20 juli 2015

Het is een feit dat de Regering de zorg wil uitkleden en wil omvormen naar Amerikaans voorbeeld. De mensen met geld mogen zorg inkopen maar de armeren moeten maar zien hoe ze overleven. Geen geld geen zorg is het motto van deze Regering. Helaas gaat het voor D66 nog niet snel en ver genoeg. Daarom zijn ze van de onderhandelingen weg gelopen. Daarom worden er beschuldigingen over artsen naar buiten gebracht die nergens op slaan. Van fraude door artsen is niets gebleken. Dat sommige artsen patiënten in bescherming nemen is volledig te begrijpen, als je het verleden van deze patiënten kent. Maar het zijn de verzekeringen die dit hebben aangekaart bij de Regering, en die hebben bij de minister gedaan gekregen dat artsen van fraude worden beschuldigd, terwijl van fraude nergens is gebleken.

Peter Koopman

21 juli 2015

Beroepsgeheim geldt overal; nu uitzonderingen maken bij bepaalde functievervulling? Dat raakt ook (verzekerings-)verpleegkundigen. Hellend vlak; beroepsgeheim is basis van vertrouwensrelatie in de zorg. Ook "boeven" hebben recht op zorg. De eed/belofte ging o.a. over "hulp bieden zonder onderscheid naar persoon". Misschien beter deze functies "besmet" te verklaren voor BIG geregistreerde artsen en verpleegkundigen.

Wulf van Loenen

21 juli 2015

De arts als fraude-inspecteur van de overheid is een slechte zaak. Daar hoort een strikte scheidingslijn tussen te zitten.

Herman Idzerda

26 juli 2015

Het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt staat aan alle kanten onder druk. Tegelijk is de mogelijkheid van de patiënt om in vertrouwen iets met een arts te bespreken absoluut noodzakelijk voor een goede diagnose en behandeling.

De artseneed van de KNMG leest letterlijk: "Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd." Dit is een persoonlijke eed en een belofte aan alle toekomstige patiënten. Wetgeving die van een arts eist deze eed (gedeeltelijk) te breken, kan eenvoudigweg niet worden nageleefd.

Top