ACTUEEL

Veni-beurzen gaan naar medische onderzoeken

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 161 Veni-beurzen toegekend aan getalenteerde, recent gepromoveerde wetenschappers. Daaronder bevinden zich meerdere onderzoeken naar medische onderwerpen.

NWO heeft in totaal ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in "ongebonden en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek". Per onderzoek heeft de organisatie maximaal 250 duizend euro uitgedeeld. Veni maakt samen met Vidi en Vici onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO en is gericht op recent gepromoveerde wetenschappers met een "opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek".

De gehonoreerde wetenschappers gaan zich richten op uiteenlopende onderwerpen. Met betrekking tot de gezondheidszorg omvat de Veni-lijst zowel medische als medisch-organisatorische onderzoeken. Een voorbeeld van de tweede categorie is het onderzoek van Esther de Bekker-Grob van het Erasmus MC. Zij wil inzicht krijgen in de voorkeuren van patiënten. Dit is volgens haar belangrijk om "tot optimale klinische en beleidsbeslissingen te komen". In haar onderzoeksproject stelt ze vast hoe goed de voorkeuren die patiënten zeggen te hebben overeenkomen met wat zij daadwerkelijk kiezen, waarom deze afwijken, en hoe keuzegedrag beter voorspeld kan worden.

Gepersonaliseerde behandeling

Een voorbeeld van een medisch onderzoek is dat van Rudolf Fehrmann van UMC Groningen. Hij gaat op zoek naar genetische afwijkingen, genen en biologische routes die verantwoordelijk zijn voor tumorgedrag en therapierespons. Dit zal volgens hem helpen om te komen tot nieuwe kankertherapieën en gepersonaliseerde behandeling.

Andreas Bastian van de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de toename van bacteriële resistentie tegen antibiotica. Die toename en het feit dat de ontwikkeling van antibiotica bedrijfseconomisch onaantrekkelijk is, veroorzaken een bedreiging voor patiënten die geïnfecteerd zijn met multidrugresistente bacteriën. Bastian richt zich in zijn onderzoek op de ontdekking van medicijnen die resistentie tegen carbapenems (de laatste redmiddelen tegen bacteriën) omzeilen.

Veni, Vidi, Vici

Bij Veni dienen onderzoekers zelf een onderwerp in voor financiering. Alle aanvragen zijn beoordeeld door deskundigen uit de betreffende vakgebieden, waarna de ingediende onderzoeksvoorstellen binnen de NWO-wetenschapsgebieden zijn beoordeeld door breed samengestelde commissies. Veni is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, waar verder nog Vidi en Vici onder vallen. De drie drie categorieën zijn afgestemd op verschillende fasen in de carrière van wetenschappers: Veni is voor pas gepromoveerd onderzoekers, Vidi voor ervaren onderzoekers en Vici is voor excellente senioronderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top