ACTUEEL

Verbeterbereidheid verpleeghuizen 'overweldigt' VWS

Verbeterbereidheid verpleeghuizen 'overweldigt' VWS

Veel meer zorginstellingen dan verwacht gaan aan de slag met voorstellen om de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren. In totaal hebben ruim 175 zorgaanbieders voorstellen gedaan die betrekking hebben op ongeveer 780 locaties. Eerder ging staatssecretaris Van Rijn nog uit van 200 van de circa 2200 verpleeghuislocaties in Nederland. VWS spreekt dan ook van "een overweldigende response".

De verbeteracties zijn een uitvloeisel van het verbeterprogramma  voor de ouderenzorg ‘Waardigheid en Trots, Liefdevolle zorg voor onze ouderen’, dat Van Rijn eerder dit jaar presenteerde. “Uit de voorstellen spreekt de ambitie om de omslag die is bedoeld in ‘Waardigheid en Trots’ ook daadwerkelijk te realiseren”, aldus Van Rijn in een reactie . “Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. Vele zorgaanbieders willen laten zien dat in de verpleeghuiszorg betrokken professionals werken die elke dag hun best doen voor heel kwetsbare ouderen. Zij willen laten zien dat zij de vernieuwing in de praktijk brengen.”

Het merendeel van de zorgaanbieders (circa 90, samen goed voor 400 locaties) heeft voorstellen ingediend die verruiming  van de regels vergen. Deze regelruimte wordt samen met de zbo’s, de zorgkantoren en de zorgaanbieders uitgewerkt in de periode tot aan half oktober, aldus Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij zo’n zestig zorgaanbieders (samen ongeveer 270 locaties) gaat het verbetervoorstellen die zonder extra regelruimte uitgevoerd kunnen worden. Deze zorgaanbieders mogen van de staatssecretaris  direct van start.

Trots

Directeur Aad Koster van branchevereniging ActiZ is positief over de vele initiatieven. "Dat het er bijna vier maal zoveel zijn, dan waar VWS op rekende, vervult mij met trots op onze branche", aldus Koster. "We zijn blij dat we via het kwaliteitsprogramma van staatssecretaris van Rijn zichtbaar kunnen maken hoe onze leden in grote getale  voortgaan  met het werken aan verbetering van de kwaliteit van onze verpleegzorg. We zijn eveneens blij met de bereidheid van VWS ons hierbij te steunen, onder andere door het faciliteren van leernetwerken. Waar ik vooral naar uitzie is dat de voorstellen die last hebben van  de talloze wetten, regels en voorschriften de ruimte krijgen om buiten deze lijntjes te kleuren."

Taskforce

De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en medewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Ze zijn geselecteerd omdat ze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt, of vanwege voorstellen voor het wegnemen van regels die niets toevoegen. VWS heeft de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg ingesteld om samen met de sector te werken aan een nieuwe visie voor de verpleeghuiszorg. Naast het ministerie bestaat deze Taskforce uit NPCF, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, het Zorginstituut en de IGZ.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

22 juli 2015

Gefeliciteerd, heer Koster, er is alle reden trots te zijn op een aanhang, die in zo grote getale bereid is aan verbeteringen te werken. Maar pas er wel voor op, dat deze bereidwilligheid niet vooral voortkomt uit de vlucht naar voren waarvan ons dierbare departement VWS al zo lang alle heil verwacht.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

22 juli 2015

Laat dit een boodschap zijn!

Het barst van de hunkering en bereidwilligheid onder zorgverleners om het beter te mogen doen. Áls zij maar in de gelegenheid gesteld worden om hun eigen expertise en ervaring te mogen inbrengen en niet permanent gehinderd worden door sturing van anderen en door financiële prikkels die hen afdrijven van goede en verbeterende zorgverlening.

Geef die ruimte terug aan de professionals! Te beginnen hier!

Frank Conijn

27 juli 2015

"In totaal hebben ruim 175 zorgaanbieders voorstellen gedaan die betrekking hebben op ongeveer 780 locaties. Eerder ging staatssecretaris Van Rijn nog uit van 200 van de circa 2200 verpleeghuislocaties in Nederland. VWS spreekt dan ook van "een overweldigende response"."

2200 - 780 = 1320. Hoe is de kwaliteit van die verpleeghuizen? En wie zegt dat de ingediende voorstellen voldoende zijn om de kwaliteit naar een voldoende hoog niveau te krijgen? Ik vraag me dus toch af of er hier sprake is van een maar (zeer?) gedeeltelijk terechte Goednieuwsshow.

Top