ACTUEEL

Audiovisuele beperking brengt senior in gevaar

Slechtziende of slecht horende ouderen komen thuis of in het verkeer onnodig in gevaarlijke situaties terecht. Dat blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie ANBO en Specsavers onder ruim negen duizend senioren.

Van ouderen met een visuele beperking komt vijftien procent soms in gevaarlijke situaties terecht. Bij senioren met problemen aan het gehoor is dat zelfs één op de vijf (18 procent). Voor veel slechtziende of slechthorende senioren blijkt dat het meer dan twee jaar geleden is dat ze hun gehoor of zicht hebben laten controleren.

Ruim 33 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun zicht niet optimaal is. De belangrijkste reden dat senioren met verminderd zicht niet elke twee jaar een oogonderzoek laten doen, is dat men zich niet voldoende belemmerd voelt. Eén op de vier (23 procent) slechtziende senioren vindt het verschil tussen goed zien en hun huidige zicht te minimaal om in te grijpen.

Risico's

“Er worden daardoor voorkombare risico’s genomen,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Deelnemers geven aan dat hierdoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld ’s nachts in het verkeer, of bij het oversteken, wanneer moet worden ingeschat hoe lang het duurt voordat een voertuig nadert. Ook het inschatten van hoogteverschillen in huis of op- en afstapjes op straat, wordt als moeilijker ervaren bij slecht zicht."

Misverstanden

Eén op de drie onderzochte senioren (36 procent) denkt dat hun gehoor op dit moment niet optimaal functioneert. De helft van deze groep (53 procent) merkt dit doordat ze in gesprekken regelmatig om herhaling vragen. Velen moeten daarnaast de tv en radio steeds harder zetten. “Maar liefst één op de vijf slechthorende senioren zegt dat er door de beperking wel eens gevaarlijke situaties ontstaan”, aldus Den haan. “Zo horen zij verkeer niet altijd tijdig naderen en ontstaan er misverstanden in de communicatie. Als je een arts bijvoorbeeld verkeerd verstaat over medische zaken, kan dat risicovol zijn.”

Voor 22 procent van de slecht horende senioren is het langer dan twee jaar geleden dat ze het gehoor hebben laten testen. De helft (53 procent) van de bevraagde senioren met gehoorproblemen ervaart het verminderde gehoor als sociale beperking. Eén op de vijf slechthorenden (20 procent) geeft zelfs aan dat het verminderde gehoor tot meer eenzaamheid leidt. Daarmee is de sociale impact van slecht horen zelfs sterker dan die van slecht zien.

Volgens Den Haan onderstrepen de uitkomsten de noodzaak van regelmatig oog- dan wel gehooronderzoek. "Dit kan voorkomen dat er overbodige risico’s worden genomen. Als je pas naar de opticien gaat als je vindt dat je zicht niet meer optimaal is, ben je eigenlijk te laat.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Huub de Haan

27 juli 2015

De uitkomsten van het onderzoek zijn erg herkenbaar. Eerdere onderzoeken laten dezelfde uitkomsten zien. De trend is verontrustend. Bartiméus, categorale instelling voor mensen met een visuele beperking, spant zich in om aandacht hiervoor te krijgen. We kunnen door trainingen en revalidatie ouderen helpen de risico's te verminderen. Betere samenwerking in de ketens en vroegtijdige opsporing en herkenning van visuele problematiek kan bovendien leiden tot vermijdbare slechtziendheid en minder gezondheidskosten. We zijn altijd op zoek naar partners!

Top