ACTUEEL

Jenneke van Veen wordt lid Transitiecommissie

Jenneke van Veen is door de de ministerraad benoemd als derde commissielid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Ze volgt in de commissie Marian Kaljouw op, die onlangs werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit en om die reden de commissie moest verlaten.

Van Veen is haar hele werkzame leven actief in de zorgsector. Ze startte haar carrière als verpleegkundige bij het Gemeente ziekenhuis Arnhem. Na haar promotie tot hoofdverpleegkundige combineerde zij deze functie met die van docent en Hoofd opleiding. In 1986 maakte ze de overstap naar de IGZ, waar zij diverse functies bekleedde. Vanaf 2003 was zij hoofdinspecteur voor de Verpleging en Chronische zorg.

Sinds haar pensionering in 2011 bekleedt zij diverse toezichthoudende functies in de zorg en is zij actief als het gaat om kwaliteitsverbetering en innovaties in de zorg. Zo is zij rvt-lid van onder meer Alliade in Heerenveen en is ze juryvoorzitter van de naar haar vernoemde Jennekevanveen Verbeter Prijs. Daarnaast is zij lid van het bestuur van de V&VN, lid van het adviescollege van het kwaliteitsinstituut van ZIN en voorzitter van de Innovatiekring Dementie. Tenslotte is zij voorzitter van het Landelijk Verbeterprogramma Palliatieve Zorg namens ZonMw.

Transitiecommissie

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) is in 2014 door het kabinet opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. TSD bestaat nu uit Han Noten (voorzitter), Doekle Terpstra en Jenneke van Veen, met Marjanne Sint als agendalid (vanuit de Transitie Autoriteit Jeugd). De TSD rapporteert aan de Regietafel Decentralisaties waarin de vier direct betrokken ministeries (waaronder VWS), gemeenten en de VNG zitting hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top