HRM

'Quotum arbeidsbeperkten voorlopig van de baan'

'Quotum arbeidsbeperkten voorlopig van de baan'

De kans is groot dat werkgevers per 1 januari 2017 niet wettelijk worden verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Uit een tussenmeting zou namelijk blijken dat de overheid en marktsector samen meer arbeidsgehandicapten in dienst hebben dan verwacht.

Dit meldt OR Rendement.

Werkgevers uit de marktsector hoeven zich geen zorgen te maken over de quotumheffing. Daar zijn namelijk in 2013 en 2014 meer dan negenduizend extra banen gecreëerd voor arbeidsbeperkten, terwijl de afspraak was dat er zesduizend extra banen bij zouden komen. Hiermee is de doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten volgens OR Rendement ruimschoots behaald.

Werkgevers bij de overheid moeten nog wel aan de bak. Eind vorig jaar hadden zij ruim 1500 banen in het leven geroepen, maar dat moeten er eind 2015 drieduizend zijn. De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bepaalt dat een wettelijk quotum in werking treedt als er te weinig banen komen voor arbeidsbeperkten. Grotere werkgevers kunnen een boete krijgen als zij het quotum niet halen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top