ACTUEEL

Gastvrije zorgaanbieder gist nog vaak naar klantvoorkeur

Gastvrije zorgaanbieder gist nog vaak naar klantvoorkeur

Bijna driekwart van de zorginstellingen is meer gaan investeren in verbetering van de gastvrijheid. Toch weet de helft niet goed wat de klant precies wil. Eén en ander blijkt uit onderzoek van Jaarbeurs Utrecht naar Gastvrijheid in de Zorg.

De enquête onder ruim 300 zorgmanagers en -professionals laat zien dat zorgaanbieders groeiend strategisch belang hechten aan gastvrijheid. Driekwart van de aanbieders zegt actief invulling te geven aan gastvrijheid, tegen 66 procent in 2013 toen de Jaarbeurs dezelfde peiling deed. Zeven procent is niet actief bezig met het thema. In 2013 was dit nog 9 procent. Ruim 16 procent is wel met het thema bezig, maar geeft er nog geen concrete  invulling aan. In de eerdere peiling was nog ruim een kwart (27 procent) passief geïnteresseerd in gastvrijheid.

Het onderwerp wordt blijkens de enquête breed gedragen in zowel de top van de organisatie als op lager managementniveau. Als voornaamste trekkers komen in het onderzoek teamleiders (55 procent) en directie (49 procent) naar voren.

Traditionele lokkertjes

De grootste investeringen op het gebied van gastvrijheid gaan naar  voeding, gevolgd door ‘interieur en beleving’ en ‘activiteiten patiënten/cliënten’.  Ten opzichte van deze traditionele lokkertjes staan marketing en ‘training en ontwikkeling van personeel’ relatief laag op de prioriteitenlijst. Dit is opvallend omdat de peiling ook laat zien dat zorgaanbieders niet precies weten wat de patiënt c.q. cliënt wil. Nog niet de helft  van de aanbieders (46 procent) onderschrijft de stelling ‘wij weten precies wat de patiënt/cliënt wil’. Wel geeft 67 procent aan de patiënt/cliënt actief te betrekken bij het verbeteren van de gastvrijheid.

Rapportcijfer

Ruim negen van de tien zorgaanbieders zijn er van overtuigd dat gastvrijheid om aanpassingen van de vaardigheden van het personeel vraagt. Verandering in de attitude en mentaliteit van het personeel als ook de bewustwording worden als grootste uitdagingen genoemd  op het gebied van gastvrijheid. Toch vinden zorgaanbieders zichzelf al behoorlijk gastvrij. Uit het onderzoek komt een gemiddeld rapportcijfer voor de eigen organisatie van 7,2 naar voren.            

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jolanda

30 juli 2015

Het is opvallend dat het onderzoek wordt gehouden onder zorgmanagers en professionals. Het lijkt me logischer dat een onderzoek wordt gehouden onder degenen die gebruik maken van de zorg. Dat zorgt voor twee vliegen in 1 klap: inzicht in wat de klant wil en verbeterpunten voor de organisatie.

Eric

30 juli 2015

Helemaal mee eens! QuickScan van R.E.M.I. (een een initiatief van Artemis IZM, Blaauwconcept tekst & communicatieadvies, Bruijning Consultancy bedrijfseconomisch advies en NijCon Verandermanagement) vangt de 2 vliegen in 1 klap!

Inge Proost - CareRate, voor aantoonbare patiëntgerichtere zorg -

31 juli 2015

Het Catharina Ziekenhuis heeft hier een hele mooie oplossing voor, zie https://youtu.be/B75n1bHHAiY. of lees het artikel over hoe zij dit bereikt hebben: http://issuu.com/bbvakmedianet/docs/gastvrije_zorg_juni_2015
op pagina P. 28

Top