ACTUEEL

Amsterdam onderzoekt privacy jeugdzorg

Het College van burgemeester en wethouders van Amsterdam gaat onderzoeken of de verwerking van persoonsgegevens van kinderen binnen het nieuwe jeugdstelsel goed geregeld is en houdt daarvoor een zogenaamde 'privacyschouw'. Ouders worden nadrukkelijk meegenomen in dit onderzoek.

Op verschillende momenten moet in de nieuwe organisatie van de jeugdzorg privacygevoelige informatie worden overgedragen. Het gaat bijvoorbeeld om dossieroverdracht wanneer de Ouder- en Kindteams doorverwijzen naar specialistische hulp. Als het goed is, wordt alleen die informatie vastgelegd die noodzakelijk is voor de hulp aan het kind en voor een rechtmatig verloop van het proces. Omdat het soms om hele gevoelige informatie gaat, is het van belang dat de opslag en overdracht van deze gegevens nauwkeurig gebeurt.

Amsterdam gaat onderzoeken hoe de nieuwe situatie in de praktijk werkt. De gemeente wil weten: “Werken de richtlijnen en regels voor het vastleggen en delen van dossiergegevens? Weet iedereen hoe ze om moeten gaan met de gegevens? En worden ouders wel voldoende geïnformeerd over wie inzage heeft in het dossier van hun kind?” De privacytoets moet dit najaar gaan leiden tot een rapportage met aanbevelingen.

Lacune in de Jeugdwet

Het College bescherming persoonsgegevens constateerde in maart al dat er een lacune in de Jeugdwet zit. Naar aanleiding daarvan riep het Nederlands Instituut van Psychologen de ministers Van der Steur (Justitie) en Schippers (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op om zo spoedig mogelijk een voorlopige werkregeling in te stellen, om de privacy van de cliënt en het beroepsgeheim van de zorgaanbieders binnen de Jeugdwet te garanderen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sven Snijer

31 juli 2015

Een 'lacune' in de jeugdwet is wat eufemistisch uitgedrukt. De Transitie en de jeugdwet zijn synoniem aan privacyschending. De bedoeling van dit stelsel is om de huisarts buiten spel te zetten en de Sociale Wijkteams aan de burger op te dringen. Ieder persoon die in een dossier graaft bovenop de huisarts is er in feite één te veel. De privacy wordt met de Transitie in het geheel niet geborgd, omdat iedere hulpvraag verwordt tot een 'sociaal probleem' dat zoveel mogelijk met eigen netwerk moet worden opgelost om de dure specialist voor de gemeente uit te sparen. Die moet zich dus wel met zeer persoonlijke gegevens gaan bemoeien, want anders kan ze nooit beoordelen of een hulpaanvraag valide is of dat mensen het maar in eigen kring moeten oplossen (naar het ondeskundig oordeel van de Wijkteams) Hoezo privacy? - Zie: de blog - Dark horse Essays.

Top