Finance

NZa zet kijker op compliance in ziekenhuiszorg

NZa zet kijker op compliance in ziekenhuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt signalen dat de ziekenhuissector moeite heeft met de ontwikkeling van adequate compliance-systemen, met name als het gaat om correct registreren en declareren. Om die reden gaat de NZa nu onderzoeken hoe ziekenhuizen wet- en regelgeving naar hun compliance-systemen vertalen.

De aandacht voor het thema 'compliance in de zorg' neemt toe, onder meer door de introductie van integrale bekostiging, de opkomst van medisch specialistische bedrijven en het groeiende belang van zorgaanbieders om risico's in hun bedrijfsvoering te herkennen en te beheersen.  Tegelijkertijd hoort de NZa vanuit de ziekenhuissector dat concrete ontwikkelingen op dit terrein langzaam op gang komen en dat concrete aanknopingspunten ontbreken.

Complexiteit

In reactie hierop wil de NZa -samen met organisatieadviesbureau Berenschot- een handreiking opstellen om compliance-systemen beter te kunnen inrichten en daarmee correct registreren en declareren van zorg beter te kunnen borgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de complexiteit van de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Om deze reden wil de NZa de handreiking samen met medisch specialisten, medisch managers, compliance officers, ziekenhuisbestuurders en ziekenhuisaccountants opstellen.  

In het onderzoek gaan de NZa en Berenschot onder meer onderzoeken welke good en bad practices er zijn. Het onderzoek duurt tot het eind van dit jaar. In augustus en september worden gesprekken gevoerd met medewerkers van een aantal ziekenhuisorganisaties. Deze instellingen worden door bureau Berenschot benaderd voor deelname. De resultaten worden naar verwachting begin 2016 gepubliceerd.

Compliance betreft het vertalen van wet- en regelgeving naar goede procedures en afspraken, zodat organisaties een betrouwbare bedrijfsvoering kunnen realiseren en in stand kunnen houden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top