ACTUEEL

Stichting Hermes Huis langer onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Hermes Huis met vier maanden verlengd. Verbeteringen worden wel aangebracht maar het tempo waarmee deze worden doorgevoerd is onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen, vindt de Inspectie.

De inspectie plaatste Hermes Huis op 8 december 2014 onder verscherpt toezicht. De kwaliteit van de zorg bij was niet voldoende. Zo had de zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten op antroposofische grond de cliëntendossiers niet op orde en was de medicatieveiligheid onvoldoende.

In de afgelopen maanden bezocht de inspectie Stichting Hermes Huis meerdere malen om te zien of de gewenste verbeteringen waren doorgevoerd. Er bleek hard te zijn gewerkt om de zorg aan de cliënten te verbeteren. Echter, er wordt nog steeds niet voldaan aan alle normen die door inspectie zijn beoordeeld. Zo geeft het hoge ziekteverzuim een risico door gebrek aan continuïteit van de zorg en zijn de verbeteringen van de uitvoering van de vrijheidsbeperkende maatregelen onvoldoende zichtbaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top