ACTUEEL

MST pakt problemen aan met klokkenluiderregeling

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede stelt een klokkenluiderregeling in om problemen, zoals die rondom ex-neuroloog Ernst Jansen Steur zijn ontstaan, te voorkomen. De regeling is een onderdeel van het pakket van maatregelen dat het ziekenhuis neemt om het vertrouwen van patiënten terug te winnen. Dat meldt RTV Oost.

Raad van bestuur toetsen

De precieze invulling van de klokkenluiderregeling is nog niet bekend. Het MST stelt dat “medewerkers zonder gevaar voor hun functie of positie ‘de kat de bel aan kunnen binden’ in situaties waarbij een open gesprek niet mogelijk (b)lijkt.” Volgens RTV Oost is het MST het eerste ziekenhuis in Nederland dat met een dergelijke regeling komt. Een andere opvallende maatregel die blijkt uit het plan van aanpak van het MST is dat er een beoordelingsinstrument wordt ontworpen om individuele leden van de raad van bestuur te toetsen. Ook het hoger management word hiermee jaarlijks beoordeeld.

Kwaliteit op de agenda

Het bestuur van het MST wil problemen in het ziekenhuis meer zichtbaar maken en wil daarom inzage in visitatierapporten van de verschillende afdelingen. Ook zal één lid van de raad van bestuur de verantwoordelijkheid dragen voor kwaliteit en veiligheid.  De kwaliteit van zorg en eventuele misstanden worden een vast agendapunt in het overleg met het bestuur, de toezichthouders en de raad van commissarissen. In de jaarlijkse gesprekken met het medisch stafbestuur, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad komen ook de knelpunten in de zorg meer aan bod.

Nazorg dossier Jansen Steur

Het ziekenhuis scherpt verder de gedragscodes aan, zet een patiëntenombudsman in die toezicht houdt op het afhandelen van klachten en realiseert een nazorgpoli voor patiënten van Jansen Steur. Voormalige patiënten van de neuroloog kunnen hier gratis terecht voor vragen over hun dossier, hun behandeling, hun medicatie, hun klachten, hun claims en voor polikliniekafspraken in het ziekenhuis. Het MST stelt extern onderzoek in naar de onverklaarbare lacunes in dossiers van patiënten van Jansen Steur. Het ziekenhuis belooft in het plan van aanpak ook actief op zoek te gaan naar voormalige patiënten van Jansen Steur.

Klachtenprocedure

Het MST past ook de klachtenprocedure aan. Het ziekenhuis laat een interne commissie de procedure doorlichten om tot aanbevelingen te komen om de afhandeltijd korter te maken en de nazorg beter.

Risico’s in kaart brengen

Het MST gaat alle risicovolle medische processen in kaart brengen zodat het personeel zich bewust wordt van de risico’s. Daarnaast wordt bekeken of er maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te minimaliseren.  Het ziekenhuis gaat scherper toezicht houden op wetenschappelijk onderzoek door na de goedkeuring van de ethische commissie de kwaliteit te controleren.

Lees het volledige plan van aanpak ‘Herstel van vertrouwen’.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze nieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top