ACTUEEL

Ouders vinden knippen amandelen zinvol

Ouderen vinden het verwijderen van de amandelen bij hun kind in overgrote meerderheid een zinvolle ingreep. Dat constateren artsen van het Deventer Ziekenhuis op basis van onderzoek onder ruim zeshonderd patiënten.

Ruim de helft vulde de vragen in en gaf aan in hoeverre  acht amandelen-gerelateerde klachten, zoals koorts, keelpijn, neusverstopping, snotterig, snurken, na de operatie waren verdwenen. Het overgrote deel ziet die klachten inderdaad sterk afnemen of verdwijnen. Achteraf zou bijna 97 procent van de ouders de operatie opnieuw laten uitvoeren.

Praktijkvariatie

Over nut en noodzaak van het knippen van amandelen is al jaren discussie. Tussen verschillende ziekenhuizen en regio’s bestaat grote praktijkvariatie. Critici hebben dan ook geopperd dat het knippen van amandelen voor sommige ziekenhuizen vooral een makkelijke bron van inkomsten is. Onderzoeksbureau SiRM becijferde in 2013 dat patiënten in Nederland veel vaker operatief van hun amandelen worden afgeholpen dan elders in Europa. In vergelijking met het gemiddelde van andere Europese landen wordt het knippen van de tonsillen, oftewel de amandelen, liefst 72 procent vaker uitgevoerd. In totaal gaat om bijna 30 duizend operaties per jaar.

Volgens de onderzoekers in Deventer onderstrepen de grote tevredenheid onder ouders en de  afname van klachten de medische noodzaak. Een andere opmerkelijk bevinding is dat kinderen vrijwel nooit één enkele klacht blijken te hebben, maar gemiddeld wel vijf. Daardoor is het lastig voor elke klacht  apart vast te leggen wanneer er geopereerd moet worden. Dat gebeurt in de landelijke richtlijnen deels nog wel. Als aanvulling op deze richtlijn adviseren de onderzoekers daarom dat de beslissing tot een operatie mede moet worden genomen op basis van de hinder die alle klachten samen veroorzaken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top