Tech

Nieuw declaratiessysteem apothekers succesvol ingevoerd

De invoering van het nieuw declaratiessysteem voor apothekers verloopt voorspoedig. Meer dan 98 procent van de ingestuurde declaratiebestanden bereikte de zorgverzekeraar zonder problemen, zo meldt apothekersvereniging KNMP.

Volgens de branchevereniging zijn er nog wel aandachtspunten om het declareren soepeler te laten verlopen. De KNMP zegt daarom nauw te blijven samenwerken met leveranciers.

Technische controles

Op 3 augustus had ongeveer twee derde van de apotheken declaratiebestanden via de nieuwe standaard ingediend. VECOZO, de dienstverlener die de digitale infrastructuur levert voor het systeem, keurde bij technische controles slechts een klein percentage van deze ingediende bestanden af. Als VECOZO een bestand afkeurt, stelt deze organisatie de apotheker en leverancier op de hoogte van de reden.

De KNMP en de leveranciers in de sector roepen apothekers op om niet te wachten met declareren. Het insturen en verwerken van de bestanden kan langer duren dan zij gewend zijn. Ook kan bij controle van de bestanden in het eigen informatiesysteem blijken dat aanpassing van gegevens nodig is, bijvoorbeeld AGB-codes.

Controles door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars voeren de komende dagen inhoudelijke controles uit die kunnen leiden tot afkeuring van declaratieregels. Een eerste prognose op basis van een pro forma controle toont aan dat er meer afkeuringen op basis van AGB-codes kunnen plaatsvinden. Dit is één van de wijzigingen die op 1 juli inging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top