HRM

'Investeer in nieuwe medewerkers, ook bij krimp'

De werkgelegenheid in zorg en welzijn krimpt en verschuift. Toch moet de sector blijven investeren in potentiële nieuwe medewerkers. "Ze zijn straks weer hard nodig", stelt SIGRA, de organisatie van Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam vast.

Ontwikkelingen op arbeidsmarkt in de zorg zijn sterk regionaal bepaald, stelt SIGRA. Zo spelen vergrijzing en ontgroening sterk in de regio Noord-Holland Noord, en (nog) in mindere mate in Amsterdam. Toch zullen ook in Amsterdam in 2030 fors meer 70-plussers wonen dan nu.

Krimp

De werkgelegenheid in zorg en welzijn krimpt en verschuift op dit moment. "Alleen in de huisartsenzorg stijgt de werkgelegenheid", rapporteert SIGRA. "Volgens de laatste prognose door het UWV zal de krimp in 2016 lager zijn, en in sommige branches weer omslaan in een bescheiden groei. De vacaturemarkt trekt nu al aan door verschuivingen in functiestructuur en de vervangingsvraag."

Dubbele opgave

Naast de inspanning die alle veranderingen met zich mee brengen, zal de sector blijvend moeten investeren in potentiële medewerkers. "Ze zijn straks weer hard nodig. Vergrijzing van het personeelsbestand begint in alle drie regio's serieuze vormen aan te nemen", aldus Sigra.

"Opleiden staat vaker onder druk vanwege bezuinigingen en opleidingsinspanningen rond huidig personeel", ziet de organisatie bovendien. "Aandachtspunt is het vinden van oplossingen voor opleiden en kennisoverdracht buiten de muren van de organisatie, en verbeteren van het imago van werken in de wijk."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top