Finance

Zorg haakt niet aan bij groeiende economie

Zorg haakt niet aan bij groeiende economie

De zorgsector hinkt achter de oplevende Nederlandse economie aan. Dat constateert ING Economisch Bureau in het op 12 augustus verschenen Vooruitzicht Sectoren.

De bouw is dit jaar de snelst groeiende sector in Nederland. De groei van 5 procent wordt vooral gestuwd door de toename van de woningbouw. In de industrie zijn het met name de machine- en transportmiddelenindustrie die het goed doen. In het tweede kwartaal 2015 groeide de gemiddelde industriële productie met 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De export blijft de voornaamste aanjager, maar ook de binnenlandse vraag neemt toe. De hoogste groei is in 2015 te vinden in de kapitaalgoederenindustrie. Zo groeit naar verwachting de productie in de transportmiddelenindustrie met 8 procent en in de machinebouw met 4 procent.

De economische opleving gaat grotendeels aan de zorg voorbij, aldus ING Economisch Bureau. Bezuinigingen en stelselwijzigingen zorgen voor een trendbreuk in de uitgavenontwikkeling. Terwijl de uitgaven aan zorg zeer beperkt groeien, zullen de zorgvolumes in 2015 en 2016 krimpen. In de zorg zijn ondernemers daardoor duidelijk pessimistischer dan in andere sectoren. De verschuiving van zorg vanuit ziekenhuizen en ggz naar huisartsen zorgt ervoor dat de uitgaven in de eerste lijn juist wel sterk groeien.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top