Finance

Vrijgevestigde psychologen bezorgd over bekostiging jeugd-ggz

Onder psychologen heerst nog veel onduidelijkheid over de bekostiging van de zorg die zij leveren aan kinderen en jongeren. Meer dan driekwart van de aanbieders maakt zich zorgen of de geleverde zorg wel wordt vergoed wordt. Dit blijkt uit een enquête die het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft gehouden onder vrijgevestigden in de ggz.

Moeizaam contracteerproces

Het afsluiten van contracten voor 2015 verliep moeizaam, zo blijkt uit de enquête. Het heeft vrijgevestigde aanbieders veel tijd en geld gekost, zo is te lezen op de website van het NIP. Zorgaanbieders beschikken niet altijd over voldoende kennis en ervaring met juridische aspecten van aanbesteden en contracteren, geven ze zelf aan. Soms komen ze er daardoor pas gedurende achter dat gemaakte afspraken met de gemeente  voor hen onuitvoerbaar zijn. Daar komt  bij dat er tussen gemeenten grote verschillen kunnen zijn in inkoopprocedures en contractvoorwaarden.

Administratieve last

Uit het NIP-onderzoek blijkt ook dat de administratieve lasten met de invoering van de Jeugdwet toegenomen. Tachtig procent van de respondenten geeft dit aan. Daarnaast kunnen jongeren niet meer overal terecht voor zorg en kunnen zij zich vaak alleen nog maar aanmelden bij psychologen binnen de woongemeente.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top