ACTUEEL

‘Kader voor goed zorgbestuur ontbreekt’

Zorgbestuurders moeten meer werk maken van een eigen beroepsethiek. Alleen een eigenstandig moreel fundament kan zorgbestuurders behoeden voor verdere inbreuk vanuit andere maatschappelijke domeinen zoals de politiek en toezichtinstanties. Dat bepleitte Kim Putters vrijdag 9 oktober in Rotterdam tijdens zijn installatie als bijzonder hoogleraar management van instellingen in de gezondheidszorg.

Leentjebuur

In zijn oratie, die bijgewoond werd door onder andere minister Klink van Volksgezondheid en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, bekritiseerde Putters het ontbreken van een beroepsethiek bij zorgbestuurders. “Het richtinggevende normenkader voor goed bestuur ontbreekt, ook bij de beroepsgroep zelf”, aldus Putters. Die leemte wordt opgevuld door leentjebuur te spelen bij andere maatschappelijke domeinen. Bestuurlijke legitimatie wordt meestal gezocht in externe begrippen als marktwerking of het publieke belang. Het grote probleem is volgens Putters dat zulke ijkpunten onderling strijdig zijn. |Het balanceren tussen commerciële en publieke belangen leidt er bovendien toe dat zorgbestuurders door de buitenwacht makkelijk gezien kunnen worden als Ferrari-rijdende cowboys dan wel passieve uitvoerders van beleid dat elders wordt vastgesteld.

Eigen moraliteit

Volgens Putters is het daarom hoog tijd dat zorgbestuurders een richtinggevend normenkader formuleren waar de intrinsieke waarden van de zorg en zorgverlening in tot uitdrukking komen. “Zorgbestuurders moeten veel duidelijker maken waar zijn voor staan en wat dit voor de zorg betekent”, aldus Putters. Putters spreekt in dit verband van een moraliteit die draait om begrippen als care, cure en charitas.  “Deze [moraliteit] refereert aan de zorg als waarde in zichzelf”, aldus Putters. “Daarnaast richt het zich op compassie, lichamelijkheid, mededogen, de verwachting van dankbaarheid, professionele deskundigheid, kwetsbaarheid en maatschappelijk ondernemerschap.”

Meervoudig besturen

Cruciaal in dit verband is de kunst van het meervoudig besturen. Daarbij gaat het volgens Putters “niet om het scheiden, maar om het verbinden van belangen, verlangens en ideeën.”
Putters ziet het als een van zijn onderzoeksprioriteiten om te bekijken hoe een ander doorwerkt in nieuwe bestuurlijke routines. In het decembernummer van Skipr-magazine, dat in november verschijnt, staat uit een verkorte versie van Putters’ oratie. 
De bijzondere leerstoel is ingesteld door de vereniging van zorgbestuurders NVZD in samenwerking met het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg en het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). De afgelopen twaalf jaar werd de leerstoel bekleed door Pauline Meurs.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top