ACTUEEL

Ggz Zeeland: meer ambulant, minder opnames

Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen worden in Zeeland voortaan minder vaak opgenomen en vaker thuis behandeld. Wie wel moet worden opgenomen kan alleen nog terecht bij Emergis, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Kloetinge.

Dat hebben de Zeeuwse organisatie die bij de geestelijke gezondheidszorg zijn betrokken afgesproken. Emergis, ZorgSaam, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en Zeeuwse Gronden hebben dit in overleg met zorgverzekeraar CZ gedaan, naar eigen zeggen om in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg kunnen blijven garanderen aan hun patiënten in Zeeland.

Buurtzorg

Concreet betekent het voor patiënten met lichte psychische klachten dat zij de hulp dicht bij huis moeten zoeken, bij de huisarts en basis-ggz-aanbieders in de wijk. Patiënten met matig tot ernstige klachten kunnen zich wenden tot de afdeling psychiatrie van het ADRZ  in Vlissingen, bij Emergis in onder andere Terneuzen en Kloetinge, en bij andere ggz-aanbieders.  

Klinisch

Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen kunnen voor ambulante zorg naar de Functional Assertive Community Treatment (FACT)-teams in hun eigen regio. Crisisopname, al dan niet gedwongen, gebeurt nu nog bij de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het ADRZ in Vlissingen, bij de PAAZ van het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcentrum Zeeuws-Vlaanderen (Rgc) in Terneuzen en bij Emergis in Kloetinge. Vanaf 1 januari 2016 gebeuren die opnames alleen nog bij Emergis in Kloetinge.

Patiënten met zowel psychische als lichamelijke klachten die worden opgenomen, blijven bij de Medisch Psychiatrische Unit -afdeling van het ADRZ in Goes hulp krijgen.

Landelijk

De plannen volgen hiermee het landelijke beleid dat door de overheid, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen. De plannen moeten nog wel langs de ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven van de betrokken organisatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top