Finance

Gemeente trekt beurs voor behoud zorgcomplex

Gemeente trekt beurs voor behoud zorgcomplex

De gemeente Montfoort heeft plannen om anderhalve ton in de renovatie van het plaatselijke zorgcentrum te steken. Daarmee zou Montfoort de eerste gemeente zijn die in het gedecentraliseerde zorgstelsel rechtstreeks financieel participeert in de ontwikkeling van de zorginfrastructuur.

Met de investering wil Montfoort voorkomen dat gekwalificeerde 24/7-ouderenzorg  uit de gemeente verdwijnt. “Als ouderen niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen en een groter beroep moeten doen op intensieve zorg, is de behoefte aan opvang in de 'eigen' omgeving groter dan ooit”, aldus zorgwethouder Jan Vlaar. “Met deze verbouwing voorkomen we dat het complex geheel verdwijnt. Ook zijn er minder dure woningaanpassingen in de toekomst nodig.”

Heen en weer schuiven

In de plannen wordt het complex uitgebreid met twee extra plekken, een appartement voor respijtzorg c.q. crisisopvang en een ruimere dagopvang. De woningen op de begane grond worden gereserveerd voor inwoners met een “vergrote” zorgvraag. Met de herontwikkeling is in totaal vijf ton gemoeid. De andere betrokken partijen zijn zorgaanbieder De Rijnhoven en verhuurder Woonzorg Nederland. Contractmanager Edwin Zuiderwijk van Woonzorg Nederland is enthousiast  over de  plannen. “Gemeenten vinden het belangrijk dat voorzieningen overeind blijven, dus willen ze graag meepraten over het scheiden van wonen en zorg, maar als het op geld aankomt zijn ze heel terughoudend. Vragen over investeringen worden vaak heen en weer geschoven. Montfoort is de eerste gemeente die concrete stappen wil zetten.”

Extramuraal verpleeghuis

Zuiderwijk sluit niet uit dat in de Montfoortse benadering breder toepasbaar is. “Wat we hier eigenlijk onderzoeken is de mogelijkheid van een extramuraal verpleeghuis, waarbij Woonzorg Nederland woningen toewijst aan mensen met een somatische zorgvraag en de zorgaanbieder zorg  levert. Dat kan ook in ander gemeenten een manier zijn om het scheiden van wonen en zorg op te vangen.”

Ook branchevereniging ActiZ noemt de Montfoortse plannen “een goed voorbeeld van de samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieder en woningcorporatie”. ActiZ is niet bevreesd dat een dergelijke aanpak gaat leiden tot grote lokale verschillen in de kwaliteit van ouderenzorg. “Misschien zal het in de ene gemeente makkelijker gaan, dan in de andere”, stelt woordvoerster Pauline Fuhri.  “Dus in die zin kan er ongelijkheid zijn. Maar het belangrijkste is dat gemeenten constructief meedenken. Daarbij hoeft het lang niet altijd over geld te gaan, faciliterende regelgeving is ook belangrijk.”    

Crisis

De voortgang van de plannen in Montfoort is op korte termijn onzeker geworden door een bestuurlijke crisis binnen het college van burgemeester en wethouders.  Splijtzwam is de positie van Inwonersbelangen-wethouder Rob Jonkers, over wiens integriteit de afgelopen maanden vragen rezen. Coalitiepartijen CDA  en ChristenUnie willen niet met hem verder, terwijl Inwonersbelangen achter de eigen wethouder blijven staan.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

13 augustus 2015

en daarmee zijn we dan bijna weer terug in de periode in de vorige eeuw, waarin (lokale) overheden voorzieningen moesten overnemen omdat het particulier initiatief die (kwalitatief en/of financieel) niet meer in stand kon (of wilde!) houden. omdat zo'n voorziening nodig was om de lokale samenleving in stand te houden.

Top