Finance

Gehandicaptenzorg blinkt financieel uit

Gehandicaptenzorg blinkt financieel uit

De gehandicaptensector staat er financieel beter voor dan veel andere delen van de zorg. In 2014 boekte de sector een gezamenlijk positief resultaat van 171 miljoen euro, een forse stijging ten opzichte van 2013 toen het resultaat met 111 miljoen euro ook al positief was.

Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen uit 2014 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 152 organisaties, die samen ruim 90 procent vormen van de organisaties actief in de Nederlandse gehandicaptenzorg.

Flexkracht

Opvallend is de groei van de uitgaven aan flexibel personeel. Die zijn met 6,8 procent toegenomen. Het totaal aantal medewerkers is opnieuw afgenomen. In 2014 met bijna 4 procent, tegen 2,3 procent in 2013. Organisaties zetten dus steeds vaker flexibele krachten in ten opzichte van vast personeel. 

Dit laatste is vooral het gevolg van aanpassingen aan de invoering van de nieuwe Wmo eerder dit jaar. De gehandicaptensector hield rekening met mindere resultaten, met name door de overheveling van persoonlijke verzorging en dagbesteding naar de Wmo, stelt Intrakoop. Door reorganisaties en het terugdringen van kosten is er daardoor in financiële zin toch beter gepresteerd in 2014 beter gepresteerd dan in 2013.

Incidenteel verlies

Twaalf organisaties meldden over 2014 een verlies. Dat waren er in 2013 nog 24. Van deze organisaties, hebben er vier ook een verlies gerapporteerd over 2014. De verliezen in de sector lijken zo een veelal incidenteel karakter te hebben. Ze zijn bijvoorbeeld het gevolg zijn van reorganisatiekosten, aldus Intrakoop.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top