Tech

Veel belangstelling voor failliete boedel Imtech

De surseance van betaling van installatiebedrijf en technisch dienstverlener Imtech is op donderdag 12 augustus omgezet in een faillissement bij de Rechtbank Rotterdam.

Bewindvoerders Paul Peters en Jeroen Princen zijn aangesteld als curatoren. De divisies Imtech Marine en Imtech Nordic zijn onmiddellijk daarna verkocht. De financiers hebben daartoe een nieuwe besloten vennootschap opgericht. Imtech Nordic zal voor nu onderdeel blijven van de nieuw opgerichte entiteit. Imtech Marine zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren PON Holdings en Parcom Capital.

De verkoop zorgt ervoor dat er onmiddellijk weer werkkapitaal beschikbaar is voor deze twee divisies, waarmee de continuïteit van die divisies is gewaarborgd en de werkgelegenheid van circa 7300 Imtech-medewerkers, waarvan circa 1300 in Nederland, veilig is gesteld. Hoe het verder gaat met de activiteiten van Imtech in de zorg is nog niet duidelijk. De curatoren beogen eenzelfde continuatie in te richten voor de andere divisies die niet in surseance verkeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top