Finance

'Fraudeonderzoek levert 60 cent per Nederlander op'

De fraude- en controleonderzoeken van zorgverzekeraars hebben tussen 2011 en 2014 hebben gemiddeld 60 eurocent per Nederlander per jaar opgeleverd. Dat blijkt uit een berekening van het NCRV-programma De Monitor.

Volgens de berekeningen van het programma leverden de fraude- en controleonderzoeken van zorgverzekeraars de afgelopen 4 jaar, tussen 2011 en 2014, in totaal 41,8 miljoen euro op. Dat is het bedrag dat de verzekeraars hebben teruggevorderd wegens fraude.

Het totaal gedeclareerde bedrag aan zorg in de basisverzekering in de afgelopen 4 jaar was 145,7 miljard euro. Afgezet tegen dit totale bedrag aan zorggeld, komt De Monitor uit op een rendement van maximaal 0,03 procent.

Als het fraudebedrag van 41,8 miljoen euro wordt verdeeld door het aantal Nederlanders, komt de berekening uit op een bedrag van 2,47 euro per Nederlander voor de periode van 4 jaar. Dat is 61 cent per jaar.

Programmamaker Teun van de Keuken Van de Keuken wijst erop dat als onderdeel van deze onderzoeken zorgverzekeraars in patiëntendossiers kunnen kijken die onder het beroepsgeheim van de huisarts vallen. "Dit is het bedrag waarvoor het beroepsgeheim van de huisarts op de helling gaat", schrijft hij op de website van De Monitor.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

17 augustus 2015

Werd ook gemeld welke kosten voor deze 'Fraude' onderzoeken zijn gemaakt, inclusief incasso, etc. ?! Dan is pas een 'rendement' te berekenen ...

H hor

17 augustus 2015

Jammer dat er in deze maatschappelijke verantwoordelijke bedrijfstak toch gefraudeerd wordt. Overigens is de beschrijving van ZN beter en duidelijkere dan het korte bericht van NCRV.

Top