Finance

Amsterdam trekt extra geld uit voor overbelaste mantelzorgers

De gemeente Amsterdam trekt in 2015 ruim 45 duizend euro extra uit voor mantelzorgers die zwaar belast zijn. Dit heeft het college van B&W dinsdag besloten.

Dit bedrag komt bovenop het al gereserveerde bedrag voor mantelzorgers uit 2014 van ruim 240 duizend euro.

Volgens de Gezondheidsmonitor zijn in Amsterdam ongeveer 55.000 mantelzorgers actief. Veel van hen hebben te maken met mantelzorg die complex is en veel van hen vraagt, zowel psychisch als fysiek. De gemeente Amsterdam ondersteunt deze mantelzorgers vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart te brengen onder de mantelzorgers. Uit dit onderzoek van de HvA is gebleken dat een kwart van de mantelzorgers zich chronisch overbelast voelt en behoefte heeft aan extra ondersteuning. 

Het bedrag van €46.500 wordt besteed om vraag en aanbod van de zogenoemde respijtzorg beter op elkaar af te stemmen. Met respijtzorg krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de zorgtaken tijdelijk over te dragen een professional.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top