Finance

'Belang burger uit het oog verloren bij pgb'

Bij alle veranderingen rond het persoonsgebonden budget zijn de belangen van de burgers ernstig uit het oog verloren. Dat zei Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. De ombudsman nam daar een klein voorschot op het onderzoek dat hij deed naar de grote problemen met het pgb waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. 25 augustus verschijnt zijn rapport.

Rode draad daarin is volgens Van Zutphen: er moet heel veel geleerd worden van hoe dit is verlopen. "Er zijn hier ongelofelijk veel partijen bij betrokken. Het is zo ingewikkeld gemaakt dat het bijna niet meer is uit te voeren.'' Dat er vlak voor de nieuwe opzet zou ingaan nog nieuwe regels bijkwamen, hielp ook niet. ,,Je hoeft geen ombudsman te zijn om te snappen dat het hier is misgegaan."

Sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin dit jaar verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van pgb's, zijn er enorme problemen. Zorgverleners krijgen geregeld te laat of helemaal niet uitbetaald. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

17 augustus 2015

ik hoop dat de Nationale Ombudsman zijn onderzoek iets meer heeft toegespitst dan uit de citaten in dit bericht blijkt. Laat hij vooral definiëren welke belangen van welke burgers uit het oog verloren zijn.
als burger die gelukkig tot op heden weinig zorg nodig (gehad) heeft, heb ik namelijk helemaal niet de indruk dat mijn belangen verwaarloosd zijn. weliswaar betaal ik jaarlijks (verplicht) een forse verzekeringspremie, maar die valt snel weg als ik een keer een beroep op (medische) zorg moet doen. en het kabinetsbeleid is er de laatste jaren steeds beter in geslaagd, de bijdrage aan de zorg uit de algemene middelen beperkt te houden. het kabinet heeft dus mijn belang als belastingbetalende burger zeker niet uit het oog verloren.

en dat is natuurlijk waar het om gaat: welke belangen van welke burgers zijn in het zorgbeleid uit het oog verloren. ik ben benieuwd tot welke conclusies de Ombudsman wat dat betreft komt.

Wulf van Loenen

17 augustus 2015

Het is logisch dat de ombudsman de belangen bedoeld van burgers die die wél zorg nodig hebben (via een pgb). Ik ben een ervaringsdeskundige vader van een chronisch zieke (vorig jaar overleden) dochter, dus net voor de zorgtransities. De pgb zorg voor haar door onszelf en de hulpbieders regelden we in eigen beheer en verliep vlekkeloos. Ik houd zorgregelgeving nog steeds bij en ik weet precies wat de ombudsman bedoelt; het regelen van (pgb zorg) is bureaucratischer geworden, nog meer regeldruk via nog meer loketten, kwaliteit van de zorg is afhankelijk geworden van in welke gemeente je woont of welke zorgverzekering je hebt, de Sociale verzekeringsbank maakt veel fouten bij het uitbetalen van salaris aan de pgb zorgverlener. Kortom; 'zorg' wordt bijna verward met krampachtig puzzelen naar welke zorg uit welke van veel teveel potjes moet komen. En als er steeds meer gezonde mensen zeggen dat er wat hen betreft weinig aan de hand is dan strookt dat helaas met een beweging in deze tijd naar minder solidariteit.

Top