HRM

Autonomie in thuiszorg geeft meer werkplezier

Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg die zelfstandig werken en zelf initiatieven kunnen nemen in hun werk zijn meer bevlogen en overwegen minder vaak de zorgsector te verlaten. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in International Journal of Nursing Studies.

Een hoge mate van autonomie betekent dat de zorgverlener op een zelfstandige manier werkt en vrij is om eigen initiatieven te ontplooien in het werk, stellen de onderzoekers. Die zorgverlener heeft invloed op de inhoud van de zorg en hoe de zorg georganiseerd wordt. Een autonome zorgverlener zoekt dan ook zelf een oplossing voor problemen. 

Bevlogenheid

Dat autonome verpleegkundigen en verzorgenden minder vaak overwegen de (thuis)zorg te verlaten komt voort uit hun hogere bevlogenheid. Bevlogen zorgverleners voelen zich vitaal en energiek, zijn toegewijd en betrokken en gaan op in hun werk, aldus de onderzoekers.

"Autonomie is extra belangrijk voor zorgverleners in de thuiszorg", legt NIVEL-onderzoeker Erica Maurits uit. "Zij werken vaak één op één met hun cliënten en kiezen vaak voor de thuiszorg vanwege de flexibiliteit en onafhankelijkheid in het werk. Autonomie is dan ook een belangrijk aandachtspunt om zorgverleners te behouden voor de zorg. Positieve ontwikkelingen in dit kader zijn dat wijkverpleegkundigen sinds begin dit jaar de zorg zelf indiceren en dat het aantal zelfsturende teams in thuiszorgorganisaties groeit."

Het onderzoek is uitgevoerd onder deelnemers van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. De vragenlijst is ingevuld door 262 verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ouderenpraktijk Amsterdam

19 augustus 2015

DUS:
investeren in meer kennis en meer tijd,
en minder regels en registratiedruk.
Zeker bij dementie.
@zusterAnnelies gaat zich hier sterk voor maken.

Top