ACTUEEL

Aantal meldingen over oxaliplatine neemt toe

Het afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van met name allergische reacties bij oxaliplatine. Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van endeldarmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom) en als aanvullende behandeling van dikkedarmkanker (stadium III coloncarcinoom) na operatieve verwijdering van de tumor.

Dit meldt het bijwerkingencentrum Lareb. De zorgverleners die de bijwerkingen hebben gemeld, hebben tegen Lareb gezegd bezorgd te zijn over de bijwerkingen omdat patiënten hierdoor niet de optimale behandeling krijgen. Een arts heeft het vermoeden uitgesproken dat er iets is veranderd aan de bereiding van het middel. Bijwerkingen die ze voorheen nooit had gezien, constateerde ze namelijk in 2014 bij meerdere patiënten.

De meest voorkomende bijwerkingen van oxaliplatine zijn maag- en darmklachten (namelijk diarree, misselijkheid en braken), vermindering van bepaalde bloedcellen (neutropenie, trombocytopenie) en zenuwaandoeningen van handen en voeten (perifere sensorische neuropathie). Allergische reacties komen vooral voor tijdens de infusie. Dit uit zich onder meer in huiduitslag, galbulten, zwelling van het gezicht, lippen of tong (angio-oedeem), kramp van de spieren rond de luchtpijp (bronchospasme), lage bloeddruk, gevoel van pijn op de borst en anafylactische shock.

Ernstiger


Drie ziekenhuisapothekers namen contact op met Lareb om te melden dat zij ten opzichte van eerdere jaren een stijging zagen in het aantal bekende bijwerkingen bij toediening van oxaliplatine. De bijwerkingen verliepen ernstiger dan voorheen, wat in sommige gevallen zelfs leidde tot staken van de behandeling. Het eerste kwartaal van 2015 ontving het bijwerkingencentrum Lareb 42 meldingen van zorgverleners en patiënten. Het betrof voornamelijk bekende bijwerkingen, zoals hypersensitiviteitsreacties, tintelingen en/of een verdoofd gevoel in ledematen, spierkrampen en kramp van de keelspieren en de spieren rond de luchtpijp (laryngospasme en bronchospasme).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top