ACTUEEL

Falend ziekenhuis draait op voor huishouden

Ziekenhuis Rijnstate, onderdeel van de Alysis Zorggroep, is door de Hoge Raad verplicht om de kosten van het huishouden van een patiënte voor zijn rekening te nemen. De uitspraak heeft volgens de NVZ vereniging van ziekenhuizen grote gevolgen voor de centrale aansprakelijkheid van ziekenhuizen.

Aansprakelijkheid

Bij de patiënte werden in 1994 zonder nader onderzoek enkele lymfeklieren verwijderd. De patiënte hield aan de onnodige operatie blijvende pijnklachten over. De verzekeraar van het ziekenhuis erkende aansprakelijkheid, maar de partijen konden het niet eens worden over de omvang van de te vergoeden schade.

Hoge Raad

Aanvankelijk oordeelde het gerechtshof dat werk waarvoor normaal gesproken geen professionele hulp wordt ingeschakeld, niet voor vergoeding in aanmerking komt. De Hoge Raad ziet dit nu anders. De Hoge Raad is het met het gerechtshof eens dat de veroorzaker van letselschade de kosten van huishoudelijke hulp moet vergoeden als de benadeelde door het letsel niet langer in staat is die werkzaamheden zelf te verrichten. De Hoge Raad rekent hier naast professionele hulp echter óók werkzaamheden toe die worden verricht door personen die daarvoor geen kosten in rekening kunnen brengen.

Hulp

In het geval van de patiënte in Arnhem betrof het werkzaamheden die door haar partner werden verricht. Die sprong in omdat betrokkene niet in aanmerking kwam voor thuiszorg en in haar woonplaats huishoudelijke hulp moeilijk te vinden was.

Reikwijdte arrest

De betekenis van het arrest voor de centrale aansprakelijkheid van ziekenhuizen is volgens de NVZ vereniging van ziekenhuizen groot. Niet alleen verruimt de Hoge Raad de reikwijdte van de aansprakelijkheid bij letselschade, ook biedt de Raad gelegenheid voor zelfstandige claims van partners van benadeelde patiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top