ACTUEEL

'Beleid speelt rol in plaats van overlijden'

De meeste mensen willen thuis overlijden, maar vaak gebeurt dat in het ziekenhuis. Dat heeft vermoedelijk te maken met overheidsbeleid op het gebied van zorg rond het levenseinde. Dit schrijft het NTvG, op basis van een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel.

De onderzoekers, onder leiding van Lara Pidovic, vergeleken de plaats van overlijden van ruim 2 miljoen mensen in veertien landen in 2008. Het percentage mensen dat thuis overleed, liep uiteen van 13 in Canada tot 53 in Mexico (in Nederland was het 35 procent). In Nederland overleden mensen het minst in het ziekenhuis (25 procent), in Zuid-Korea het meest (85 procent).

Na correctie voor demografie, doodsoorzaak en andere variabelen bleef een 'aanzienlijk' deel van de variatie onverklaard, volgens het NTvG. Dit doet vermoeden dat andere factoren, gerelateerd aan beleid met betrekking tot zorg rond het levenseinde, een belangrijke invloed hebben op de plek waar mensen overlijden.

Laatste adem

De meeste mensen overlijden het liefst thuis, blijkt uit meerdere onderzoeken. Deze wens wordt niet altijd vervuld: veel patiënten blazen hun laatste adem uit in het ziekenhuis. Volgens de onderzoekers kunnen hun uitkomsten worden aangegrepen om beleid te ontwikkelen dat beter aansluit op de wensen van stervende patiënten. Zij wijzen er verder op dat de zorg in ziekenhuizen beduidend duurder is dan thuiszorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ouderenpraktijk Amsterdam

25 augustus 2015

voorbeeld uit mijn ouderenpraktijk:
Via de huisarts wordt ik gevraagd voor diagnostiek dementie ten behoeve van de zorgindicatie bij een 80+ mevrouw.
Mw is zeer tevreden thuis, met goede en liefdevolle zorg van thuiszorg en familie, maar ze is wel ondervoed, randje delirant en doorligplekken dreigen. De diagnose dementie is gesteld, thuiszorg kon worden uitgebreid, maar het belangrijkste resultaat was dat op met mw zelf, familie, thuiszorg en huisarts besproken is dat mw thuis mocht sterven en dat er voorop het zorgdossier in grote letters kwam te staan: Niet 112 bellen!
Paniek en niet doordachte toekomstscenario's bij kwetsbare ouderen leiden tot ongewenst lijden op de eerste hulp en ongewenst overlijden in ziekenhuizen.
Huisartsen schakel alsjeblieft vaker een specialist ouderengeneeskunde in voor hun procesmatige blik rond functioneren en overlijden en hun kennis over advanced care!

dr Annetje Bootsma, Ouderenpraktijk Amsterdam

Top