ACTUEEL

Centrum Ethiek en Gezondheid wil 'wensgeneeskunde' inperken

Regelmatige check ups zonder klachten, eicellen invriezen om eerst carrière te maken, een ooglidcorrectie of een keizersnede zonder medische noodzaak. Medisch is het allemaal mogelijk, maar volgens het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) kan door deze wensgeneeskunde de reguliere geneeskunde in het gedrang komen. Het adviesorgaan wil daarom dat er richtlijnen komen voor medische handelingen waar geen noodzaak voor is.

Het CEG, een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), vreest dat artsen door niet-noodzakelijke handelingen minder oog hebben voor hun reguliere en kwetsbare patiënten.

"Zorgverleners gaan cliënten behandelen met complicaties van bijvoorbeeld een niet-medisch noodzakelijke ooglidcorrectie", stelt het CEG. "Voor andere patiënten zijn op dat moment minder artsen beschikbaar en minder middelen. Onderzoek moet uitwijzen in welke mate deze verdringing in de praktijk speelt."

Debat

De nieuwe richtlijn moet voorschrijven wanneer noodzakelijk geneeskunde voorrang moet krijgen. Het CEG roept de beroepsgroep op het debat te houden, zowel in eigen kring als breder in de maatschappij.

"Een eenduidig antwoord op de vraag hoe individuele artsen moeten omgaan met wensgeneeskundige verzoeken, is niet te geven", stelt het adviesorgaan. "In de praktijk zullen zorgverleners zelf grenzen moeten trekken tussen zorg die echt moet, zorg die juist niet moet en zorg die mag maar niet hoeft."

Beloning

Daarnaast moet er volgens het CEG iets gedaan worden aan de manier waarop artsen worden betaald. Artsen worden nu betaald op basis van het aantal operaties. Dat draagt volgens het GEC bij aan de toename van wensgeneeskunde.

De inperking van het basispakket van de zorgverzekering had dit moeten voorkomen, maar  zorgverzekeraars trekken juist klanten aan met aanvullende zorgpakketten waar de wensgeneeskunde in zit, aldus het CEG. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top