ACTUEEL

Campagne laaggeletterdheid en medicatiegebruik van start

Campagne laaggeletterdheid en medicatiegebruik van start

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS lanceert op 7 september de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’ van apothekersorganisatie KNMP en Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Met de landelijke campagne wil de KNMP goed medicijngebruik door laaggeletterde patiënten bevorderen.

7 september is ook de eerste dag van de Week van de Alfabetisering. KNMP wil het taboe op laaggeletterdheid doorbreken. Het moet gewoon worden voor een patiënt – laaggeletterd of niet – om extra uitleg te vragen wanneer hij deze niet begrijpt. Verschillende onderdelen van de campagne moeten een kijkje geven in het leven van een laaggeletterde en laten het belang van taalvaardigheid voor juist medicatiegebruik zien.

Tweemaal daags één

Van Rijn neemt op deze dag ook het boek 'Kunt u dat even uitleggen?  – verhalen  van moeilijk lezende medicijngebruikers' in ontvangst. Ervaringsdeskundigen vertellen hierin hoe lastig het is om instructies als 'tweemaal daags één' te begrijpen, of te onthouden welke naam hun geneesmiddel heeft.

Aansluitend wordt in het Museum voor Communicatie in Den Haag de gelijknamige tentoonstelling geopend.  Een documentaire geeft een kijkje in de dagelijkse bezigheden van enkele laaggeletterden en laat zien hoe hun medicijngebruik in gevaar komt doordat ze gezondheidsinformatie niet begrijpen. Daarnaast komen er op de radio spotjes die laaggeletterdheid onder de aandacht brengen.

Verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten krijgen met een speciaal ontwikkelde e-learning-tool instrumenten in handen om laaggeletterden te herkennen en hen te coachen bij hun medicijngebruik. 

11 procent

In Nederland is zo’n 11 procent van de volwassen bevolking laaggeletterd. Daarnaast heeft 25 procent moeite met het lezen en begrijpen van schema’s en formulieren of gezondheidsinformatie zoals bijsluiters.

De KNMP ontwikkelde de campagne in nauwe samenwerking met de Stichting Pharos, de Stichting Lezen en Schrijven en V&VN. Het initiatief kreeg onlangs subsidie van ZonMw. Met deze subsidie ontwikkelen de projectdeelnemers een draaiboek voor een multidisciplinaire aanpak. 

Het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA) en Apothekersvereniging Midden Nederland (AVMN) zijn de lokale trekkers. De betrokken partijen investeren zelf ook in het project.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top