ACTUEEL

RVZ adviseert over spreekkameretiquette

De overheid moet meer concreet maken hoe zorgverleners een verantwoordelijke houding van  patiënten over hun eigen gezondheid kunnen bevorderen. Dat schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het advies ‘Geven en nemen in de spreekkamer’.

Veranderende context

De RVZ heeft door middel van een debattenreeks met patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en verzekeraars uitgezocht wat de veranderende context waarin de zorgverlening plaatsvindt, betekent voor de zorgverlener en de patiënt. Patiënten en zorgverleners hebben, mede dankzij het nieuwe zorgstelsel, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden gekregen. De gelijkwaardige relatie tussen beiden is echter nog uitgebleven, zo leert de praktijk.

Effectieve zorgrelatie

De RVZ doet vijf aanbevelingen om tot een effectieve en efficiënte zorgrelatie te komen. Zo moet de zorginhoudelijke autonomie van de zorgverlener worden bewaakt en geconcretiseerd. De zorgverlener moet ruimte krijgen om het behandelplan met de patiënt af te stemmen. Er moeten soms concessies worden gedaan om de betrokkenheid van de patiënt voor langere tijd te garanderen. Een tweede punt is de aandacht voor communicatie en het gebruik van zorgplannen in richtlijnen en nascholing voor zorgverleners. De RVZ wil dit verplicht stellen door de eisen te koppelen aan de herregistratie. Verder moet de overheid initiatieven rondom coaching en scholing van patiënten actief ondersteunen. Er moet worden uitgezocht hoe patiëntenorganisaties een sleutelrol kunnen spelen in de coaching van de patiënt. De RVZ buigt zich over een vervolgadvies.

Verzelfstandiging verpleegkundige

Ook zal de zelfstandige positie van de verpleegkundige meer gestimuleerd moeten worden en de taakverdeling tussen arts en verpleegkundige duidelijker moeten worden. Op deze manier wil de RVZ een effectiever gebruik van tijd stimuleren. Hiertoe moeten patiënten, zorgverzekeraars, instellingen en zorgpersoneel het erover eens zijn dat niet alle vragen door artsen beantwoord hoeven te worden. Ook moet er stelselmatig gekeken worden naar de functieopvatting en verantwoordelijkheid van de hulpverleners. Verder wil de RVZ een productgerelateerde financieringssystematiek inzetten zodat er een eigen tarief voor verpleegkundige zorg ontstaat.

Voortzetting debat

Ten slotte adviseert de RVZ om het debat voort te zetten. Op die manier kunnen vooroordelen die de communicatie kunnen verstoren worden weggenomen. Minister Ab Klink van VWS onderschrijft de adviezen van de RVZ in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat de adviezen onder de aandacht brengen van de Regieraad. Echter, volgens Klink is het verplicht stellen van nascholing op het gebied van communicatie en gebruik van zorgplannen nu nog niet aan de orde. Dit omdat in januari pas de eerste stap is gezet met de herregistratie.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top