Finance

NZa wil zorgdeclaraties niet vrijgeven wegens privacy

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het ‘onverantwoord’ om de data die de Open State Foundation heeft opgevraagd te geven. De zorgautoriteit vreest dat dit ten koste gaat van de privacy van patiënten of de bedrijfsvertrouwelijkheid schaden van zorgaanbieders of verzekeraars.

De Open State Foundation probeert via de rechter inzage af te dwingen in alle zorgdeclaraties die zorgaanbieders de afgelopen jaren deden. Die informatie is volgens directeur Arjan El Fassed van groot belang voor het publiek, omdat zij moeten kunnen nagaan hoeveel een behandeling kost bij de zorgaanbieders in hun buurt, als ze bijvoorbeeld een been breken. De organisatie verwacht een uitspraak binnen zes weken.

De NZa vindt dat patiënten duidelijke informatie moeten krijgen over de kosten die zij moeten betalen voor de zorg die geleverd is. Het openbaar maken van data helpt daarbij. "Maar inzicht geven in zorgkosten mag niet ten koste gaan van de privacy van patiënten of de bedrijfsvertrouwelijkheid schaden van zorgaanbieders of verzekeraars." Om die reden is het volgens de NZa "onverantwoord om de data die de Open State Foundation bij ons heeft opgevraagd te geven".

Gevoelig

De organisatie wil van de NZa gegevens over de aard, het tarief en de frequentie van bepaalde behandelingen per zorgaanbieder. "Wat is daar gevoelig aan, zou je zeggen? Voor de meeste mensen niets: het geeft hen informatie over hoe vaak een ziekenhuis een behandeling uitvoert en tegen welke prijs. Maar er is een uitzondering: als een partij zelf meer persoonsgegevens heeft en deze slim koppelt aan de openbare data. Theoretisch kan die partij op die manier meer te weten komen over iemands ziekte, of over hoe de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder is."

De Open State Foundation wijst erop dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer gezegd dat in dit geval privacy niet in het geding is. Zij schreef dat de gegevens die de database bevat niet herleidbaar kunnen zijn naar identificeerbare individuen. De Open State Foundation verwacht binnen zes weken een uitspraak van de rechter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top