ACTUEEL

ILT zet kijker op particuliere klinieken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert dit najaar en in 2016 bedrijfsinspecties uit bij particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra. De ILT gaat bekijken of ze voldoen aan de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land. De ILT wil op deze manier samen met de betrokkenen een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen bevorderen.

In de periode van 2012 tot en met 2014 heeft de ILT in twee fasen bij alle algemene ziekenhuizen in Nederland een bedrijfsinspectie uitgevoerd. De ILT constateerde dat destijds de wettelijke eisen onvoldoende werden nageleefd. Op grond hiervan heeft de ILT besloten het toezicht op het transport van met name ziekenhuisafval en diagnostische monsters binnen alle instellingen, zoals particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra, te intensiveren. Daarnaast zal de ILT ook de afvoer van eventueel chemisch afval inspecteren.

Consequenties

Wanneer de ILT tekortkomingen vaststelt, kunnen er diverse interventiemiddelen worden ingezet, zoals een proces verbaal of een last onder dwangsom. In het laatste geval wordt de dwangsom verbeurd als het bedrijf de tekortkoming(en) niet binnen afgesproken termijn herstelt.

Informatie

Op de website van de ILT vinden de klinieken de belangrijkste ADR-voorschriften. Zo kunnen ze zelf zien wat hun verantwoordelijkheden zijn en of ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij het aanbieden van gevaarlijke (afval)stoffen voor vervoer.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top