HRM

Onveilige organisatie brengt meer zorgwerknemers bij fysio

Onveilige organisatie brengt meer zorgwerknemers bij fysio

Bijna één op de drie zorgmedewerkers deed in 2014 een beroep op fysiotherapie. Daarmee groeit het aantal zorgmedewerkers dat een fysiotherapeut bezoekt. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Stichting IZZ. Vergrijzing en een als onveilig ervaren organisatieklimaat zijn de voornaamste oorzaken voor het groeiende beroep op fysiotherapie.

Jaarlijks analyseert Stichting IZZ -die collectief de belangen behartigt van werkgevers en werknemers in de zorg- het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg onder zorgmedewerkers. Deze cijfers zijn een graadmeter voor het arbeidsklimaat. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de statistische relatie tussen de cijfers over zorggebruik en die over verzuim en uitstroom.

Opvallend

In 2014 ging 28,8 procent van de zorgmedewerkers naar de fysiotherapeut. In 2013 was dit nog 28,0 procent. In het licht van de daling van de afgelopen jaren vindt IZZ deze stijging opvallend. De VVT-sector, de grootste branche in de zorg, doet het net als in 2013 het slechtst: 32 procent van de medewerkers in deze branche bezochten in 2014 de fysiotherapeut. Ziekenhuizen presteren relatief het beste met 26,4 procent. Toch is dit ruim 4 procent meer dan de 22 procent in werkend  Nederland als geheel.

De VVT heeft in 2014 net als in 2013 gemiddeld het hoogste aantal behandelingen per gebruiker: 14,5. Dit resulteert in forse hogere kosten dan in andere sectoren: per duizend medewerkers is de VVT 138.000 euro kwijt aan fysiotherapie, tegen 103.000 euro in de ggz. Over de gehele linie stegen de kosten voor fysiotherapie in 2014 met ruim 4%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal gebruikers en de gestegen tarieven voor fysiotherapie.

Onveilig gevoel

Als mogelijke verklaring voor het stijgende gebruik van fysiotherapie noemt IZZ de stijgende gemiddelde leeftijd van zorgmedewerkers. Dit staat haaks op de constatering dat de sterkste stijging in het gebruik  van fysiotherapie onder vrouwelijke zorgmedewerkers in de leeftijdscategorie onder 25 jaar is terug te vinden. Daarnaast wijst IZZ op de organisatiecultuur. “Het is duidelijk dat er een verband bestaat tussen gezondheid, zorggebruik en organisatieklimaat”, aldus de opstellers van de inventarisatie. “Medewerkers die positief zijn over het organisatieklimaat hebben minder problemen aan het bewegingsapparaat dan medewerkers die het gevoel hebben dat de organisatie gezond en veilig werken niet erg belangrijk vindt.”

Het aantal gebruikers van psychische zorg is in de gehele zorgsector afgenomen, van 5,5 procent in 2013 naar 4,7 procent in 2014. IZZ wijt dat aan de stelselwijziging. Sinds de huisarts meer psychische klachten behandelt, worden er minder mensen doorverwezen naar de basis- of specialistische ggz. Hierdoor zijn de kosten voor psychische zorg binnen de IZZ-achterban aanzienlijk gedaald, van bijna 50.000 euro per duizend medewerkers in 2013 naar ruim 31.000 euro per duizend medewerkers in 2014.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top